Namísto spotřebování peněz nebo namísto spoření se za peníze nakoupí investiční nástroj nebo jiný majetek s cílem peníze spotřebovat někdy v budoucnu a mezitím dosáhnout výnosu (dalších peněz). Investice by tak měla umožnit vyšší spotřebu v budoucnosti. Rizikem je, že požadovaného výnosu nebude dosaženo nebo dokonce dojde ke ztrátě části nebo celé investované částky.