OKRUH 4: ZÁKLADY INVESTOVÁNÍ

Otestujte své znalosti z Okruhu 4. Není-li uvedeno jinak, je správně pouze jedna odpověď.