OKRUH 5: ÚVERY A HYPOTÉKY

Otestujte své znalosti z Okruhu 5. Není-li uvedeno jinak, je správně pouze jedna odpověď.