Co je nutné znát než začnu investovat

Bez základů to nejde. V této  lekci se dozvíme, co je nutné znát než začnu investovat.

KTERÉ VLASTNOSTI JE NUTNÉ POZNAT U KAŽDÉ INVESTICE


Běžně se uvádějí v literatuře 3 až 4 vlastnosti uvedené níže pod body  1) až 4). FH zavádějí další dvě, které už souvisejí s osobností konkrétního investora.

Potenciál výnosu

Kolik investice může vydělat. Výnos lze obdržet ve dvou formách:

  • Výplata „na ruku“ – úroky, dividendy. O vyplacené peníze už investor nepřijde.

Příklad:

Z investice do dluhopisu přicházejí investorovi na jeho běžný účet úroky.

  • Růst ceny investice. Tento výnos zůstává „na papíře“ do doby, dokud investor investici neprodá. Před prodejem investice se tedy může lehce ztratit, tj. cena investice může opět klesnout, dokonce se investor může dostat do ztráty.

Příklad:

Cena nakoupené akcie vzrostla ze 100Kč/ks na 150Kč/ks.

Investice v sobě v drtivé většině obsahuje obě formy výnosu v různém poměru. Takže i cena dluhopisu, který přináší každý rok úroky, se mění podle podmínek na trhu.

Výše výnosu se uvádí v procentech za rok, např. 5,3% p.a. (per annum = ročně), stejně se tak se uvádí i výše úroku u spoření (viz. Okruh 2)

Riziko (míra předvídatelnosti)

Běžně se riziko chápe jako míra nebezpečí, ohrožení ve smyslu ztráty investovaných peněz. Ale to je jen jedna strana mince! Vhodnější je termín „míra předvídatelnosti“, protože obsahuje kromě nebezpečí i naději na mimořádný výnos. A o tom investiční riziko je!

Pokud investor „hraje“ na jistotu, tj. chce předem vědět co nejpřesněji, kolik vydělá, může počítat pouze s nízkým výnosem.

Investor „hráč“, který je ochoten snést nejistotu budoucích výnosů či ztrát, tedy nízkou míru předvídatelnosti, v konečném důsledku může vydělat výrazně více.

Příklad porovnání dvou investic s různou mírou rizika.

Výnosy investice „na jistotu“ jsou poměrně dobře předvídatelné, pohybují se v rozmezí od 70 do 105Kč. Velmi pravděpodobně nehrozí nějaké zásadní překvapení, a to ani pozitivní ani negativní.

Výnosy „odvážné“ investice se pohybují v širokém rozmezí, předpovědět výnos je prakticky nemožné. Překvapení jsou na „denním“ pořádku.

Odměnou odvážnému investorovi za pevné nervy je více než dvojnásobný celkový výnos oproti investici „na jistotu“.

Likvidita (Dostupnost)

Likvidita v sobě obsahuje dva faktory:

  1. Rychlost přeměny investice zpět do formy peněz. Jak dlouho trvá, než je možné investici prodat a za jak dlouho investor obdrží peníze.
  2. Cenu, za jakou lze prodej uskutečnit.

Některou investici lze prodat rychle během několika dnů, ale hrozí nebezpečí, že investor (tedy prodávající) bude muset jít s cenou dolů.

Příklady:

Nemovitost jako investice. Likvidita je obecně nízká, trvá delší dobu než se najde kupec. Pokud prodávající spěchá, musí jít s cenou dolů.

Akcie – investice s proměnlivou likviditou. Peníze za prodej veřejně obchodovatelných akcií je možné obdržet v řádu několika málo dnů. ALE ne vždy za dobrou cenu! Někdy si investor musí počkat na pro něj přijatelnou cenu.

Dobrá dostupnost = možnost investici rychle a za přijatelnou cenu přeměnit na peníze (prodat).

Investiční horizont

Lze se na něj dívat ze dvou úhlů pohlednu:

  • Doba, po kterou investor hodlá svoji investici držet.
  • Doporučená doba, po kterou je vhodné investici držet, aby splnila investorovo očekávání.

Pak už jen stačí, aby se investorův horizont aspoň přibližně shodoval s horizontem investice nebo byl spíše delší.

Investicím vyhovují delší horizonty, v řádu roků až desítek let. Investiční horizont je ovlivněn i daňovými zákony, kdy po určité době držení investice může být výnos osvobozen od daně z příjmu.

Investice lze zhruba rozdělit podle délky investičního horizontu takto:

  • Krátkodobé: 1 až 3 roky
  • Střednědobé: 3 až 7 let
  • Dlouhodobé: nad 7 let

Náročnost na znalosti a zkušenosti investora (Odbornost)

Mezi investicemi je i velký rozdíl v náročnosti na odbornost investora. Fungování dluhopisů a akcií pochopí skoro každý, naopak některé opční strategie mohou být těžko čitelné i pro odborníka.

Příklad:

Je to jako s řízením dopravních prostředků. Autem se naučí po pár týdnech jezdit skoro každý. Pilotovat letadlo může jen dobře proškolený a vycvičený pilot.

Náročnost na čas

Investicím je potřeba věnovat část svého času. Kolik času je potřeba, záleží na kombinaci výběru

  • Investičních produktů
  • Investiční strategie

Příklad:

Do akcií lze investovat různými způsoby, např.:

  • Prostřednictvím akciového investičního fondu se záměrem dlouhodobé investice. Pak se stačí na ni podívat párkrát do roka.
  • Přímým nákupem na burze se záměrem rychlého prodeje, pokud cena dosáhne určité hodnoty. Pak může být nezbytné svoji investici sledovat třeba i několikrát denně.

Závěr z této lekce?

Než se rozhodnete k jakékoliv investici, VŽDY vezměte v úvahu následující vlastnosti investice:

Potenciál výnosu

Riziko

Likvidita

Investiční horizont

Náročnost na znalosti a zkušenosti investora

Náročnost na čas

V další lekci se podíváme do čeho lze investovat.

Přejít na další lekci