Proč je důležitá finanční rezerva?

V této lekci se dozvíme jak a proč si vytvářet finanční rezervu.

JAK NA SPOŘENÍ


Kdy začít spořit neboli kdy si začít vytvářet rezervu?

HNED a z každého příjmu. Zásadní je spořit „do foroty“, pro strýčka Příhodu. Nečekat, až bude konkrétní důvod, proč spořit.

Příklad: Nemá cenu začít spořit na novou pračku až v momentě, kdy ta stará dosloužila. Spořit se musí průběžně v době, kdy stará pračka ještě spolehlivě funguje.

 

Kolik spořit?

Maximum, co snese domácí rozpočet. I spoření malých částek dává smysl, když nic jiného, je to velmi užitečný návyk.

 

Kolik naspořím, když …?

 

Orientačně, viz tabulka:

 

Kdy přestat spořit?

NIKDY, pokud tím není ohrožen Váš životně důležitý zájem.

ALE zároveň platí odpověď na následující otázku!

 

Kolik udržovat ve spoření (na spořicích produktech)?

Zhruba 3 až 12 násobek běžných měsíčních výdajů domácnosti.

Pokles pod minimum = nebezpečná zóna.

Optimum je někde kolem 6 násobku

Dosažení maxima znamená buď:

   • Hurá, konečně si můžeme dopřát to, po čem jsme toužili, užijme si to!

nebo

   • Šup s tím do investic, ať se nám ty peníze nekazí!

 

Má smysl hledat produkt s nejvyšší úrokovou sazbou na trhu?

NE, je to ztráta času! Zvláště pokud jsou úrokové sazby nízko. Nabídky solidních bank jsou si hodně podobné a nezvykle výhodným nabídkám vysokých úroků je lepší se vyhnout. Svůj čas můžeme investovat do důležitějších činností.

Výnos ze spoření NENÍ to nejdůležitější! Mnohem důležitější jsou:

 • solidnost a stabilita banky

Výrazně vyšší úroková sazba od normálu na trhu indikuje riziko budoucích problémů. Ačkoli jsou vklady ze zákona pojištěny do částky 100 000EUR nebo ekvivalent v jiné měně, čekání na výplatu z Fondu pojištění vkladů jistě nepatří k vyhledávaným kratochvílím.

 • přiměřená dostupnost
 • výše poplatků za předčasný výběr vkladu
 • úroveň souvisejících služeb – elektronické bankovnictví, úroveň pracovníků apod.

Příklad: Rozdíl mezi úrokovou sazbou 1% p.a. a 1,3% p.a. za pět let.

Jak je vidět, rozdíl není takový, že by stál za úsilí potřebné k hledání vyšší sazby.

Pokud požaduji výnos, musím hledat vhodnou investici!

Když už jsme u těch úrokových sazeb, pojďmě se v rychlosti podívat co ovlivňuje výnos, tedy kolik peněz ze svého vkladu dostaneme „na ruku“

 

CO OVLIVŇUJE VÝNOS?


Výnos v případě spoření znamená, kolik peněz ze svého vkladu dostaneme „na ruku“.

 • Výše úrokové sazby

To jsou ta procenta (%) z letáků a jiných materiálů. Uvádí se v procentech ročně (% p.a., tj. per annum).

Příklad:

 • Doba uložení peněz

Normálně platí: delší doba uložení = vyšší úroková sazba = vyšší výnos

 • Způsob výplaty úroků
  • přidávají se ke vkladu a spolu s ním se dále úročí (odborně: složené úročení)

Vliv složeného úročení na výnos se obecně velmi přeceňuje. Při spoření má prakticky zanedbatelný efekt.

  • nepřidávají se ke vkladu, ale jsou k dispozici pro hotovostí nebo bezhotovostní výplatu (odborně: jednoduché úročení)
 • Frekvence připisování úroků u složeného úročení
  • častější frekvence = nepatrně vyšší výnos
 • Způsob ukládání peněz
  • Postupné spoření menších částek
  • Jednorázový vklad
 • Zdanění
  • Tuzemci – platí srážkovou daň 15%
  • Cizinci – mohou mít jiný zdaňovací režim dle legislativy jejich země

 

Co znamená zkratka p.a.?

p.a. = per annum = ročně

Jedná se o přepočet všech úrokových sazeb na roční základnu, na jakýsi „společný jmenovatel“.

Příklad:

Při uložení peněz na 6 měsíců na 1,2% p.a. obdržím 0,6% (polovinu z 1,2%) z vložené částky jako úrok.

Při uložení peněz na 1 měsíc na 1,2% p.a. obdržím 0,1% (jednu dvanáctinu z 1,2%) z vložené částky jako úrok.

Výrazně vyšší úroková sazba od normálu na trhu indikuje riziko budoucích problémů. Ačkoli jsou vklady ze zákona pojištěny do částky 100 000EUR nebo ekvivalent v jiné měně, čekání na výplatu z Fondu pojištění vkladů jistě nepatří k vyhledávaným kratochvílím.

 • přiměřená dostupnost
 • výše poplatků za předčasný výběr vkladu
 • úroveň souvisejících služeb – elektronické bankovnictví, úroveň pracovníků apod.

Příklad: Rozdíl mezi úrokovou sazbou 1% p.a. a 1,3% p.a. za pět let.

Jak je vidět, rozdíl není takový, že by stál za úsilí potřebné k hledání vyšší sazby.

Pokud požaduji výnos, musím hledat vhodnou investici!

Když už jsme u těch úrokových sazeb, pojďmě se v rychlosti podívat co ovlivňuje výnos, tedy kolik peněz ze svého vkladu dostaneme „na ruku“

 

Závěr z této lekce?

Pokud se chceme posouvat směrem k finanční pohodě je důležité:

začít spořit hned

spořit maximum co rozpočet umožňuje

udržovat se spoření alespoň 3 až 12 násobek běžných měsíčních výdajů domácnosti

V další lekci se dozvíme jaké spořící produkty můžeme ke spoření využít.

Přejít na další lekci