Jak začít investovat jsem-li investor začátečník

V této úvodní lekci se dozvíme základní pravidlo pro budování finanční pohody.

CO JSOU PODÍLOVÉ FONDY?


Zjednodušeně řečeno:

Skupina investorů dá své peníze na jednu hromadu (vytvoří fond) a najme si profesionálního správce. Domluví se na investiční strategii, kterou se musí správce řídit a na výši odměny, kterou správce bude dostávat. Správce tedy investuje shromážděné prostředky dle vlastního uvážení, ale vždy v souladu s domluvenou strategií.

V praxi to vypadá tak, že správcem je investiční společnost, která aktivně fondy vytváří a nabízí na trhu. Investor tak nemusí shánět další investory, ale pouze si vybere pro něj vhodný fond a do něj přiloží svoje peníze. Všechny důležité informace o fondu, především popis jeho investiční strategie je ve statutu (prospektu) fondu.

Co je potřeba vědět o podílových fondech?

 • Investor se stává podílníkem fondu. Za svoje peníze obdrží podílové listy, které vyjadřují jeho podíl na majetku fondu. Podílník tedy nedrží přímo jednotlivé cenné papíry nakoupené fondem.
 • Podílníci fondu jsou jeho spolumajiteli, investiční společnost fond nevlastní, ale pouze spravuje.
 • Cena jednoho podílového listu se mění podle toho, jak se mění cena cenných papírů ve fondu.
 • Cena podílového listu je zveřejňována většinou každý pracovní den.
 • Důležité informace o fondu jsou shrnuty v dokumentu Sdělení klíčových informací pro investory, je to výtah toho nejdůležitějšího ze statutu fondu.
 • Za investování do fondu se platí vstupní poplatek.
 • Smyslem podílových fondů není zisk podílníka! Fond má umožnit podílníkovi jednoduše využít investiční strategii fondu. Nezaručuje, že tato strategie bude úspěšná.

Jaké jsou typy podílových fondů?

Na trhu se můžeme setkat s nepřeberným počtem podílových fondů, prý jich je dokonce víc než vydavatelů cenných papírů (akcií, dluhopisů atd.).

Fondy se běžně dělí na mnoho kategorií z hlediska investiční strategie a nakupovaných typů cenných papírů. Uveďme alespoň ty základní:

 1. Fondy peněžního trhu – nakupují nástroje peněžního trhu
 2. Dluhopisové fondy – nakupují dluhopisy, mohou se specializovat na určité typy dluhopisů
 3. Akciové fondy – mohou se zaměřovat na akcie podniků z určitých regionů nebo ekonomických sektorů
 4. Smíšené fondy – nakupují různé typy cenných papírů, jejich strategie se může lišit i tím, v jakém poměru udržují objemy v nástrojích peněžního trhu, dluhopisech, akciích a případně jiných investicích.
 5. Indexové fondy – snaží se kopírovat vybraný index (akciový, dluhopisový). Jejich správa je levnější, protože správce, resp. portfoliomanažer fondu, pouze sleduje, jak se mění složení indexu a tomu přizpůsobuje složení portfolia fondu.
 6. Zajištěné fondy – za splnění určitých podmínek zajišťují, že podílník k určitému datu dostane zpět minimálně investované peníze, a to i v případě, že ceny cenných papírů budou klesat. U těchto typů fondů je potřeba vždy pečlivě prostudovat podmínky zajištění.

 

 

JAK SI VYBRAT FOND A JAK ZAČÍT INVESTOVAT?


Zásadní otázka při výběru svého fondu: Jak moc se bojím?

Na investicích je nejatraktivnější výnos. Ale nejdůležitější je, jak se investor bude chovat, když jeho investice bude vykazovat ztrátu. Reakce na ztrátu mohou být tři:

 1. Ztráta nervů, prodej investice, smíření se se ztrátou.
 2. Žádná akce, očekání, že se to srovná.
 3. Přikoupení investice, protože je zrovna ve slevě.

Investor by si měl určit, jaký pokles vydrží, protože to je stěžejní informace pro výběr konkrétního fondu. Je to i otázka psychické odolnosti.

Na finančních trzích dochází ke krizím, kdy cena akcií (resp. akciových indexů) poklesne i o 50%. Smíšené fondy poklesnou zpravidla méně, protože v jejich majetku jsou akcie zastoupeny pouze částečně.

Investor by si měl zvolit fond, jehož pokles během posledních dvou velkých krizí (roky 2001 a 2008) by ještě snesl.

Příklad:

Investor hodlá postupně investovat až do částky 100.000Kč. Domnívá se, že bude v pohodě i s poklesem o 15%, tedy na částku 85.000Kč. Uvědomuje si, že má velkou šanci, že se hodnota časem vrátí zpět. Nevylučuje, že při takovém poklesu ještě do fondu něco přihodí. Zkoumá dva fondy, Opatrný fond a Odvážný fond. Rozhodl se pro Opatrný fond, maximální historické poklesy se ještě vejdou do jeho tolerance 15%. Tím si zajistil, že bude klidně spát i v případě, že nastane obdobná krize, jako byly předchozí dvě.

Jaké další parametry fondu je dobré si ohlídat?

 • Vstupní poplatky – u fondů pro opatrné investory by se měly pohybovat okolo 1%, u těch pro odvážnější do cca 2%.
 • Nákladovost fondu – kolik stojí správa fondu. Základním ukazatelem je poplatek za správu fondu, běžně se pohybuje mezi 1 a 2 %. Přesnější je ukazatel TER, zahrnuje kromě poplatku za správu i další náklady. TER nad 3 % lze považovat za velmi vysoký.
 • Dostupnost fondu – možnost nákupu a prodeje přes internet nebo alespoň v široké síti poboček

 

Kdy začít investovat?

V okamžiku, kdy přeteče finanční rezerva, viz Okruh 2 – spoření a přebytek měsíčních příjmů již nemá smysl do rezervy odkládat.

Forma pravidelného investování umožňuje začít kdykoli, prakticky bez ohledu na momentální situaci na finančních trzích.

 

Jaký výnos mohu očekávat?

Předpovídat výnosy v oblasti investování je velmi ošemetné. Orientačně: opatrné fondy dosahují průměrného výnosu 2% až 3% ročně. Odvážnější fondy cca 4% až 5% ročně v průměru. POZOR, je to průměr a čím odvážnější fond je, tím je i výnos rozkolísanější a o to hůře se dá odhadovat do budoucna.

Příklad:

Opatrný fond vykazoval od roku 1995 do roku 2013 průměrný výnos 3,82% ročně.

Odvážný fond vykazoval od roku 1995 do roku 2013 průměrný výnos 4.64% ročně.

Rozdíl mezi oběma fondy není jen v dosaženém výnosu, ale i v kolísání hodnoty jednoho podílového listu a tedy i výnosu za jednotlivé roky, viz graf:

JAK ELEGANTNĚ VSTOUPIT DO SVĚTA INVESTIC JSTE-LI ZAČÁTEČNÍK


Co je dobré dodržet:

 • vybrat si SMÍŠENÝ fond, jehož největší propady za posledních zhruba 15 let by vydržel, tedy neprodal ho kvůli poklesu
 • fond není specializovaný ani na určitý ekonomický sektor, ani na specifický region, ale je zaměřený obecně a široce
 • poplatky s ním spojené nejsou extrémně vysoké (vstupní poplatek nepřesahuje 3% z investované částky a poplatek za správu nepřesahuje 2% ročně)
 • fond spravuje solidní, v České republice registrovaná společnost (není od věci zvolit investiční společnost náležející do silné bankovní skupiny)
 • investovat pravidelně stejnou částku, a to za všech okolností, tj. nepřestat ani v době růstu ani v době poklesu
 • vydržet pravidelně investovat alespoň po dobu, kterou fond označuje jako doporučený minimální investiční horizont, ideálně i dobu mnohem delší

Čemu se zásadně vyhnout:

 • hledání žhavých investičních tipů (na internetu, v  médiích, u zkušenějších investorů)
 • investování jenom na základě minulých výnosů
 • investování všech úspor najednou, zvláště pak v  dobách, kdy v médiích jsou “oslavné” články na vynikající výkonnost akciových trhů
 • investování do produktů, které jsou složité na pochopení
 • snaze “přechytračit” trh, tzn. snaze spekulovat na burze cenných papírů
 • spekulacím na pohyb měnových kurzů
 • všem nabídkám na podezřele vysoké “zaručené” výnosy

 

Co když už mi smíšený fond nestačí a chci něco výnosnějšího?

Nejprve si doplňte svoje vědomosti. Investovat „tak nějak podle pocitu“ nemívá šťastné konce. Pokud chcete svoje investice více řídit, investovat do potenciálně výnosnějších produktů apod., pak si zkuste nejprve projít další kurz Finanční gramotnost pro středně pokročilé, kde se dozvíte spoustu důležitých informací.

Závěr z této lekce?

Pokud se chceme SKUTEČNĚ posouvat směrem k finanční pohodě, MUSÍME:

Do výdajů zahrnout spoření a investování, nejenom spotřebu

Mimořádné výdaje pokrývat z naspořených vlastních peněz

V maximální možné míře DODRŽOVAT tyto dvě pravidla

V následujících lekcích se podíváme, jak se lze vylepšovat jak příjmovou, tak i výdajovou stránku rozpočtu.

Přejít na další lekci