Jaké produkty pro důchod?

V této úvodní lekci se dozvíme základní pravidlo pro budování finanční pohody.

Neexistuje jeden nejvhodnější produkt! Na důchod je dobré zvolit vhodnou kombinaci produktů.

Podle čeho se rozhodnout?

 • Doba spoření
  • obecně platí: Čím delší horizont máme k dispozici, tím vyšší investiční riziko si můžeme dovolit a tím získat i šanci na vyšší výnos. Samozřejmě záleží na tom, co kdo snese.
 • Schopnost produktu překonat růst cen (inflaci)
  • Dlouhodobý a prakticky nepřetržitý růst cen je zásadním rizikem pro dlouhé horizonty (10let a více). Naopak, dlouhý horizont bývá velmi účinným “lékem” na podstupované investiční riziko
 • Pravidelné poplatky
  • Pokud jsou nepřiměřeně vysoké, v dlouhém horizontu dokážou notně ukrojit z výnosu
 • Politické riziko
  • Hrozí především u státem podporovaných produktů (viz omezení státní podpory a zdanění výnosů u stavebního spoření, plánované zrušení 2. pilíře penzijní reformy, neustálé změny v daňové soustavě, …)
 • Investiční riziko
  • Viz okruh Investování

Z jakých produktů vybírat?

 • Penzijní spoření
 • Podílové fondy
 • Stavební spoření
 • Důchodové pojištění

DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ (3. PILÍŘ PENZIJNÍ REFORMY) 


Základní principy

 • Účastník penzijního spoření uzavře smlouvu s některou z Penzijních společností
 • Na jeho účet plynou peníze z těchto zdrojů:
  • vlastní peníze účastníka
  • státní příspěvky
  • příspěvky zaměstnavatele (pokud je tedy zaměstnavatel poskytuje)
 • Peníze účastníka jsou investovány do některého z účastnických fondů nebo jejich kombinace. Fond(y) si zvolí účastník při uzavírání smlouvy
 • Účastnické fondy fungují na stejném principu jako klasické podílové fondy. Takže správně bychom měli tento produkt nazvat Investování na penzi. Účastníkovy peníze jsou investovány na kapitálových trzích, zejména do dluhopisů a akcií.
 • Na výběr je několik fondů, liší se svou investiční politikou (do čeho mohou investovat a v jakém objemu) a tedy i mírou investičního rizika a potenciálu výnosu.
  • Konzervativní fond (účastnický povinný konzervativní fond)

Povinně ho musí mít ve své nabídce každá penzijní společnost. Investuje především do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Tomu odpovídá i jeho potenciál výnosu a podstupované riziko – NÍZKÉ.

  • Vyvážený fond (vyvážený účastnický fond)

Zhruba čtvrtinu prostředků investuje do akcií, tím zvyšuje potenciál výnosu i podstupované riziko

  • Dynamický fond (dynamický účastnický fond)

Zhruba ¾ majetku investuje do akcií. Lze u něj očekávat nejvyšší výnos za cenu poměrně vysokého rizika.

 • Účastník může získat i daňové zvýhodnění

Pokud účastník naspoří z vlastních peněz ročně více než 12000Kč, může si částku nad tento limit odečíst z daňového základu. Maximálně může daňový základ snížit o 12000Kč.

Příklad:

Pokud spořím měsíčně 1000Kč (tj. ročně 12000Kč), neodečtu si z daní nic.

Pokud spořím měsíčně 1500Kč (tj. ročně 18000Kč), odečtu si z daní 6000Kč, na daních ušetřím 900Kč.

Pokud spořím měsíčně 2000Kč (tj. ročně 24000Kč), odečtu si z daní 12000Kč, na daních ušetřím 1800Kč.

Pokud spořím měsíčně 3000Kč (tj. ročně 36000Kč), odečtu si z daní 12000Kč, na daních ušetřím 1800Kč.

Penzijní spoření z hlediska vhodnosti pro spoření na důchod

 • Doba spoření
  • na výběr jsou fondy s krátkým, středním i dlouhým horizontem
 • Schopnost produktu překonat růst cen (inflaci)
  • Konzervativní fond – minimální šance na překonání inflace
  • Vyvážený fond – měl by alespoň udržet krok s inflací nebo ji lehce předstihnout při dodržení dostatečně dlouhé doby spoření – alespoň 5 let
  • Dynamický fond – velká šance utéct inflaci, ale pouze pokud mu dáme dostatečnou dobu – 10 a více let
 • Pravidelné poplatky
  • účastník neplatí přímo žádné poplatky za uzavření smlouvy ani žádné pravidelné poplatky. Poplatky za správu (obhospodařování) fondů jsou poměrně nízké
 • Politické riziko
  • jedná se o státem podporovaný produkt, politické riziko spočívá v nečekaných změnách pro poskytování těchto podpor. Například zrušení státních příspěvků, zrušení daňových výhod, dodatečné zdanění úspor. Za alespoň trochu rozumné vlády by k těmto krokům dojít nemělo.
 • Investiční riziko
  • záleží na výběru konkrétního penzijního fondu

 

 

 

DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ (3. PILÍŘ PENZIJNÍ REFORMY) 


Základní principy:

 • Účastník penzijního spoření uzavře smlouvu s některou z Penzijních společností
 • Na jeho účet plynou peníze z těchto zdrojů:
  • vlastní peníze účastníka
  • státní příspěvky
  • příspěvky zaměstnavatele (pokud je tedy zaměstnavatel poskytuje)
 • Peníze účastníka jsou investovány do některého z účastnických fondů nebo jejich kombinace. Fond(y) si zvolí účastník při uzavírání smlouvy
 • Účastnické fondy fungují na stejném principu jako klasické podílové fondy. Takže správně bychom měli tento produkt nazvat Investování na penzi. Účastníkovy peníze jsou investovány na kapitálových trzích, zejména do dluhopisů a akcií.
 • Na výběr je několik fondů, liší se svou investiční politikou (do čeho mohou investovat a v jakém objemu) a tedy i mírou investičního rizika a potenciálu výnosu.
  • Konzervativní fond (účastnický povinný konzervativní fond)

Povinně ho musí mít ve své nabídce každá penzijní společnost. Investuje především do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Tomu odpovídá i jeho potenciál výnosu a podstupované riziko – NÍZKÉ.

  • Vyvážený fond (vyvážený účastnický fond)

Zhruba čtvrtinu prostředků investuje do akcií, tím zvyšuje potenciál výnosu i podstupované riziko

  • Dynamický fond (dynamický účastnický fond)

Zhruba ¾ majetku investuje do akcií. Lze u něj očekávat nejvyšší výnos za cenu poměrně vysokého rizika.

 

PODÍLOVÉ FONDY


Základní principy 

Podílové fondy (základní charakteristiky v Okruhu Investování pro začátečníky) mohou být vhodnou alternativou penzijního spoření, pokud na něj účastník nedostává od svého zaměstnavatele příspěvky.

 • Podílové fondy mohou být vhodnou alternativou penzijního spoření, pokud na něj účastník nedostává od svého zaměstnavatele příspěvky.
 • Mohou být dalším produktem v řadě, pokud i při penzijním spoření zbývají další prostředky, které chceme ukládat na důchod
 • Nabízejí mnohem širší paletu investičních příležitostí než podílové fondy zabalené do balíčku s názvem “Penzijní spoření”

Podílové fondy z hlediska vhodnosti pro spoření na důchod

 • Doba spoření
  • na výběr jsou fondy s krátkým, středním i dlouhým horizontem
 • Schopnost produktu překonat růst cen (inflaci)
  • záleží na výběru konkrétního fondu a délce investičního horizontu
 • Pravidelné poplatky
  • účastník platí přímo poplatek za vstup do fondu (u některých za výstup z fondu). Fond platí poplatky za správu (obhospodařování)
 • Politické riziko
  • nejedná se o státem podporovaný produkt. Určitým rizikem by mohly být případné změny ve zdanění výnosů z výnosů, např. zrušení osvobození od daní z příjmu.
 • Investiční riziko
  • záleží na výběru konkrétního podílového fondu

STAVEBNÍ SPOŘENÍ


Základní principy 

Stavební spoření (základní charakteristiky v Okruhu Spoření) může být velmi dobrou volbou, pokud už je důchod téměř za dveřmi, tedy zbývá do něj méně než cca 10 let

Stavební spoření z hlediska vhodnosti pro spoření na důchod

 • Doba spoření
  • lze spořit neomezené dlouhou dobu (ale nesmí se překročit cílová částka!)
 • Schopnost produktu překonat růst cen (inflaci)
  • v současnosti (rok 2015) mírně překonává inflaci. Nárůst inflace by výhodnost tohoto produktu dokázal rychle zničit, protože je úročen pevnou sazbou.
 • Pravidelné poplatky
  • účastník platí poplatek za uzavření smlouvy a pravidelné poplatky za správu spoření.
 • Politické riziko
  • jedná se o státem podporovaný produkt, politické riziko spočívá především ve zrušení nebo omezení státních podpory.
 • Investiční riziko
  • není

TIPY NA VÝBĚR PRODUKTŮ K ZABEZPEČENÍ NA STÁŘÍ


Obecný návod, který se snaží maximalizovat výhody každého produktu. Nejedná se o univerzální řešení vhodné pro úplně každého! Doporučujeme prostudovat si další informace v kurzu Investice pro pokročilé.

Proč toto řešení

 • Optimalizace státních podpor (aspoň trochu se nám vrátí ze zaplacených daní)
  • Nejvyšší státní podporu má penzijní spoření (optimálně 2000Kč měsíčně)
 • ke každému měsíčnímu příspěvku účastníka státní příspěvek
 • možnost úspory na daních u měsíčních příspěvků účastníka nad 1000Kč měsíčně
 • možnost příspěvků od zaměstnavatele
  • Státní podporu má i stavební spoření (optimálně 2000Kč měsíčně)
 • Další prostředky (nad 4000Kč měsíčně) už nemá smysl vkládat do těchto produktů, takže další v pořadí jsou podílové fondy. Nemají státní podporu, ale na druhou stranu prostředky v nich jsou rychle dostupné.
 • Penzijní spoření (či vlastně fondy) a podílové fondy umožňují investovat na finančních trzích. Konkrétní fond je nutné vybrat rozumně tak, aby  podstupované riziko bylo pro investora únosné.

Poznámka: samozřejmostí musí být respektování podmínek jednotlivých produktů (doba spoření, minimální spořená částka apod..)

Závěr z této lekce?

Pokud se chceme SKUTEČNĚ posouvat směrem k finanční pohodě, MUSÍME:

Do výdajů zahrnout spoření a investování, nejenom spotřebu

Mimořádné výdaje pokrývat z naspořených vlastních peněz

V maximální možné míře DODRŽOVAT tyto dvě pravidla

V následujících lekcích se podíváme, jak se lze vylepšovat jak příjmovou, tak i výdajovou stránku rozpočtu.

Přejít na další lekci