Jsou kreditní karty opravdu výhodné?

V této úvodní lekci se dozvíme základní pravidlo pro budování finanční pohody.

ÚVĚR KE KREDITNÍ KARTĚ


Kreditní kartu lze používat jako „normální“ kartu na placení zboží a služeb, výběry hotovosti. Poskytují ji banky i některé splátkové společnosti

Rozdíl mezi „normální“ (debetní) kartou a kreditní kartou:

 • Debetní karta – je napojena na běžný účet klienta, čerpá peníze přímo z tohoto účtu
 • Kreditní karta – je napojena na úvěrový účet, čerpá z něj peníze. Klient čerpá úvěr, musí ho později splatit, zpravidla platbou ze svého běžného účtu

 

Čerpání úvěru

 • lze až do stanoveného limitu – výše záleží na vyhodnocení dlužníkovi finanční situace poskytovatelem karty (banka, splátková společnost)
 • úvěr lze čerpat kdykoli, po částkách nebo najednou
  • čerpání je rozděleno na pravidelná období, např. měsíce
  • za každé období obdrží dlužník výpis, viz dále

Splácení úvěru

 • dlužník obdrží výpis s platbami za předchozí období, např. za měsíc září
 • na výpisu je celková částka úvěru za toto období a datum, do kdy se může splatit
 • bezúročné období = jedno období pro čerpání + doba na splacení dlužné částky za toto období. Za bezúročné období se neplatí úroky, pokud je dlužná částka včas uhrazena
 • dlužník může splatit
  • celou dlužnou částku, pak tedy neplatí žádné úroky
  • minimální předem dohodnutou splátku, např. 5% z dlužné částky, ze zbývající částky úvěru platí úrok
  • „něco mezi“, tedy pouze část úvěru, ale více než minimální splátku, ze zbytku platí úrok
  • předem si domluví, že poskytovatel (banka) si částku strhne automaticky včas sama z dlužníkova běžného účtu. Pokud na běžném účtu není dostatek peněz na splátku celé dlužné částky, splatí se pouze její část, ze zbytku dlužník platí úrok

Náklady na kreditní kartu

 • Úroky z úvěru z kreditní karty – jsou velmi vysoké, pokud se nezaplatí v bezúročném období
 • Poplatky – mohou být účtovány za vedení kreditní karty nebo za jiné služby s kartou spojené

 

Popis obrázku:

Držitel karty v září dvakrát platil kreditní kartou a čerpal tak 15 000Kč a 5 000Kč. Začátkem října mu přišel výpis, že má celkovou částku 20 000Kč za září splatit do 15. října. Držitel částku splatil raději dříve. Ještě před splátkou však vyčerpal další 4 000Kč, ty ale byly splatné až k 15.listopadu. Potom, co začátkem listopadu obdržel výpis s touto částkou, splatil ji. Díky včasnému splácení neplatí žádný úrok.

 

BENEFITY A „BENEFITY“ KE KREDITNÍ KARTĚ


Pro poskytovatele kreditních karet je ideální, aby držitel karty „spadl“ do úvěru a splácel z něj úroky. Čím více je držitelů, tím větší je pravděpodobnost, že někteří budou platit úroky. K nalákání používají řadu přidaných služeb.

 • Delší bezúročné období – někteří poskytují až 70 dní
 • Výhodnější cestovní či jiné pojištění
 • Bonusové, věrnostní programy
 • Vrácení určité částky za zboží nebo služby zaplacené kreditní kartou
 • Delší záruku na zakoupené zboží placené kartou
 • Vstup do letištních salónků zdarma

Dříve používaný argument, že je lepší utrácet půjčené peníze za nulový úrok, protože vlastní peníze na běžném účtu nesou kladný úrok, zní dnes (rok 2015) už poněkud úsměvně. Úroky na běžných účtech jsou prakticky nulové.

doplnit příklady kdy za určitých podmínek mohou být kreditky výhodné, zejména když máme nastavené automatické inkaso apod.

Příklad: Kdy je kreditní karta výhodná?

Pokud riziko, že držitel spadne do úvěru je velmi nízké a zároveň je držitel schopen přidané služby skutečně využít. Jako např. pan Karel Držitel:

Má pravidelný příjem na účet, navíc na něm stabilně drží větší zůstatek, než je limit jeho úvěru na kreditní kartě. Sjednal si automatickou splátku úvěru, nehrozí tedy, že na splátku zapomene. Hodně cestuje po světě, proto ocení klid a luxus salónků na letištích, kam má přístup zdarma. Nemusí si před každou cestou sjednávat cestovní pojištění, jeho kreditní karta obsahuje i výhodné “automatické” cestovní pojištění. Zatím sice nevyužil pojištění ztráty/krádeže karty a vybraných osobních věcí (mobil, peněženka), ale jeden nikdy neví, obzvlášť v zahraničí …

Závěr z této lekce?

Pokud se chceme SKUTEČNĚ posouvat směrem k finanční pohodě, MUSÍME:

Do výdajů zahrnout spoření a investování, nejenom spotřebu

Mimořádné výdaje pokrývat z naspořených vlastních peněz

V maximální možné míře DODRŽOVAT tyto dvě pravidla

V následujících lekcích se podíváme, jak se lze vylepšovat jak příjmovou, tak i výdajovou stránku rozpočtu.

Přejít na další lekci