Kdy si (ne)vzít úvěr a jak nenaletět lichvářům?

V této úvodní lekci se dozvíme základní pravidlo pro budování finanční pohody.

Obecné principy úvěru

V prvním okruhu “Jak vycházet s rodinným rozpočtem” je ukázka, jak destruktivní vliv mohou mít špatně použité úvěry na domácí rozpočet.

Rozumné a obezřetné využívání úvěrů naopak může přispět k rychlejšímu dosažení finanční pohody. V tomto okruhu získáte základní znalosti potřebné k orientaci ve světě úvěrů, abyste se dokázali vyhnout hrubým chybám.

Poznámka na úvod: tento okruh se věnuje pouze úvěrům pro fyzické osoby pro jejich osobní účely. Úvěry pro podnikání zde nejsou obsaženy.

Úvěry plní dva základní cíle:

  1. Umožňují příjemcům úvěrů pořídit si něco, na co v současnosti nemají peníze.
  2. Poskytovatelům úvěrů získat za půjčené peníze, které dočasně nepotřebují, výnos ve formě úroků. Pro ně je úvěr investicí podobně jako dluhopis!

Z hlediska příjemců úvěrů se jedná o „stroj času“, který jim dokáže splnit již dnes přání, které by si, pokud by čekali, až si naspoří,  mohli splnit někdy v budoucnosti. Energii potřebnou k „cestování časem“ dodávají úroky.

Zjednodušeně řečeno – díky půjčeným penězům lze získat vysněnou věc dřív, ale za cenu zvýšenou o úroky.

Ověření žadatele o úvěr

Každého žadatele si banka řádně „proklepne“, jestli je:

  • ochoten úvěr řádně splácet

Zda má čistý štít a není to podvodník. Prověřuje různé registry i svoje záznamy, jestli žadatel nemá nějaký vroubek, především jestli v minulosti neměl problémy se splácením nějakého svého závazku (úvěr, leasing, …)

  • schopen úvěr řádně splácet

Zda jeho finanční situace mu dovolí úvěr splácet.

POZOR!

Pokud poskytovatel úvěru vůbec nezjišťuje kvalitu budoucího dlužníka, je nutné mít se na pozoru a raději se mu vyhnout. U drobných úvěrů (jednotky, maximálně desítky tisíc Kč)  to lze ještě pochopit, ale u vyšších částek je lepší se takovému poskytovateli zdaleka vyhnout!

Nabídky typu: “Nepůjčili vám bance, přijďte k nám!” mají v sobě háček nebo spíš pořádný hák! Rozumný člověk se jim vyhýbá, i kdyby na chleba nebylo. Obvyklým “hákem” bývá velmi vysoký úrok a požadavek na výrazně (i několikanásobně) vyšší zajištění, než je částka úvěru, zpravidla zástavou vlastní nemovitosti.

 

 

Závěr z této lekce?

Pokud se chceme SKUTEČNĚ posouvat směrem k finanční pohodě, MUSÍME:

Do výdajů zahrnout spoření a investování, nejenom spotřebu

Mimořádné výdaje pokrývat z naspořených vlastních peněz

V maximální možné míře DODRŽOVAT tyto dvě pravidla

V následujících lekcích se podíváme, jak se lze vylepšovat jak příjmovou, tak i výdajovou stránku rozpočtu.

Přejít na další lekci