Lekce 1: Jak nastavit finanční toky domácnosti

V této úvodní lekci se dozvíme základní pravidlo pro budování finanční pohody.

Lekce 1: Jak nastavit finanční toky domácnosti

Základem pro finanční pohodu je vyvážený tok peněz osobním (rodinným) rozpočtem.

 Příjmy = Výdaje

Např. 30 000Kč = 30 000Kč

Tato rovnice, rovnováha, má v praktickém životě mnoho variant,…

Příjmy = Výdaje

kde

Výdaje = Spoření + Spotřeba

… jen jedna může vést k finanční pohodě rychle a má šanci dovést i k finanční nezávislosti:

Příjmy = Investice + Spoření + Spotřeba

Vypadá to až moc jednoduše, že?

Geniálních věcí jsou v podstatě jednoduché …

Problém nastává v každodenní realitě.

V praxi se lze setkat spíše s variantou:

Příjmy = Spotřeba

Vidíte ten rozdíl?

Rozpočet je v rovnováze, ale veškeré příjmy se utratí za spotřebu. Rovnováha je velmi KŘEHKÁ!

Každý neočekávaný, mimořádný rovnováhu poruší a vede k další variantě:

Příjmy < Spotřeba + mimořádný výdaj

Mimořádný výdaj se MUSÍ pokrýt mimořádným příjmem, je nutné vyrovnat rovnováhu.

Lze to v zásadě dvěma způsoby:

Ten lepší způsob:

Čerpání úspor (investic) + Příjmy = Spotřeba + mimořádný výdaj

Čerpání úspor nebo investic je přirozeným řešením.

Nakonec – úspory a investice si pořizujeme proto, abychom je někdy proměnili ve zboží nebo služby, pokud možno smysluplné.

Ten horší způsob:

Úvěr + Příjmy = Spotřeba + mimořádný výdaj

Např. 15 000Kč + 30 000Kč = 30 000Kč + 15 000Kč

Proč je tento způsob horší?

Může vést k dluhové spirále, což je nežádoucí stav, kdy se jednotlivé půjčky či úvěry splácí novými půjčkami a úvěry (v nejhorším případě i s horšími podmínkami.

Závěr z této lekce?

Pokud se chceme SKUTEČNĚ posouvat směrem k finanční pohodě, MUSÍME:

Do výdajů zahrnout spoření a investování, nejenom spotřebu

Mimořádné výdaje pokrývat z naspořených vlastních peněz

V maximální možné míře DODRŽOVAT tyto dvě pravidla

V následujících lekcích se podíváme, jak se lze vylepšovat jak příjmovou, tak i výdajovou stránku rozpočtu.

Přejít na další lekci