Proč investovat?

V této úvodní lekci se dozvíme základní pravidlo pro budování finanční pohody.

CO JE TO INVESTOVÁNÍ DLE FINANCEHROU.CZ?

Především – investování není pouze o penězích!!!

Investovat lze:

  • Čas
  • Energii (fyzickou, duševní)
  • Peníze

Co je to tedy to investování?

Zjednodušeně lze definovat takto:

Dnes něco obětuji, abych se v budoucnosti měl lépe, získal něco navíc.

Příklady:

Dnes investuji svůj čas a energii do studia cizího jazyka, abych v budoucnosti získal lepší práci.

Odkládám peníze stranou, abych měl přilepšení k důchodu.

Nespotřebuji všechny svoje příjmy, část jich spořím a investuji. I větší nákupy zvládnu bez úvěru, ušetřím za úroky.

Nesleduji televizní seriály, svůj čas věnuji sportovním aktivitám – investice do vlastního zdraví.

 

Dále se věnujeme investování peněz. Ale i k peněžní investici je nezbytná i určitá investice vlastního času a vlastní energie.

 

Ideální je, když každá investice obsahuje všechny tři prvky.

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI SPOTŘEBOU PENĚZ A JEJICH INVESTOVÁNÍM?

Spotřebované peníze se už nevrátí, v horším případě generují výdaje, tedy další spotřebu.

Investované peníze se mohou časem vrátit ve větším množství, generují tedy další příjmy nebo snižují výdaje.

 

Nelze říct, že spotřeba je špatná a investování je dobré! Potřebujeme obojí, ale je důležité najít rovnováhu mezi spotřebou a investováním. Viz okruh 1.

 

Příklady, kdy je investování špatné a kdy dobré

 

POZOR!!! Investování je jako oheň – velmi dobrý sluha, ale zlý pán! Na konci okruhu Investování naleznete tip, jak do světa investic vstoupit rozumně a vyhnout se tak obvyklým chybám, jakých se dopustil jeden investor v následujícím příkladu:

 

Příklad:

Muž v důchodu, v investicích naprostý začátečník, investoval před rokem 2000 skoro celé své úspory do akciových fondů v cizích měnách. Jeho hlavní motivací k investicím bylo vydělat ty úžasné výnosy, které akciové fondy, respektive akciové trhy, v tu dobu vykazovaly. Někdy v roce 2003 hodnota jeho úspor byla zhruba na polovině své hodnoty. Tehdy začal své investice odprodávat …

 

Na investování se podívat i přes tok peněz domácím rozpočtem. Vydělané peníze (příjmy) lze vydat za pasiva nebo aktiva.

Pasivum – peníze už z něj většinou nedostaneme, mnohdy vyžaduje další peníze na svoji údržbu. Česky pro naše potřeby můžeme nazvat Spotřební majetek a služby

Aktivum – generuje další peníze nebo aspoň šetří náklady. Česky pro naše potřeby můžeme nazvat Investiční majetek

PROČ SE NELZE VYHNOUT INVESTOVÁNÍ PENĚZ PŘI CESTĚ K FINANČNÍ POHODĚ

PROČ SE NELZE VYHNOUT INVESTOVÁNÍ PENĚZ PŘI CESTĚ K FINANČNÍ POHODĚ


Tři hlavní důvody + jeden navíc:

  1. Akumulace (shromáždění) peněz
  2. Generování dalšího příjmu formou výnosu z investic
  3. Překonat všeobecný růst cen životních nákladů
  4. Při investování se můžete hodně dozvědět nejen o fungování ekonomiky, finančních trhů, ale i o sobě, Vašem vztahu k penězům.

 

Takže díky výnosům z investování vydělaných peněz se dostanu až k finanční pohodě?

 

Pouze výnosy z investic k finanční pohodě nestačí. Ale bez nich to jde velmi těžko.

K finanční pohodě vede především rozhodnutí začít investovat. Peníze shromážděné v investicích (tedy nespotřebované), budou hlavním motorem k finanční pohodě. Výnosy pak motorem pomocným.

PROČ SE NELZE VYHNOUT INVESTOVÁNÍ PENĚZ PŘI CESTĚ K FINANČNÍ POHODĚ