Proč myslet na důchod už v mládí?

Dozvíme se, proč i ve financích platí motto: „Co si v mládí ušetříš, ve stáří jak když najdeš“.

Současný model zabezpečení lidí v po produktivním věku začíná mít vážné problémy. Doba, ve které vznikl, byla velmi odlišná – průměrný věk dožití: xy let, věk nároku na státní důchod: aa let. Dnešní stav: průměrný věk dožití: yy let, věk nároku na státní důchod: bb let. Lze očekávat, že státní rozpočty vyspělých zemí budou stále ve větších a větších problémech. Funkce státu jako poskytovatele důchodů bude pravděpodobně ohrožena.

Přidat jaký důchod může očekávat dnešní třicátník – kalkulačka na MPSV.

Spoléhat se na to, že stát bude vyplácet rozumně vysoké důchody i za 20 či 30 let, je velmi RISKANTNÍ a  NEZODPOVĚDNÝ postoj.

Zodpovědné je začít s úsporami již v mládí, platí jednoduché pravidlo:

Co si v mládí ušetříš, ve stáří jak když najdeš.

Pro úspory na důchod obecně platí:

  • čím dřív se začne, tím menší částku měsíčně stačí spořit
  • čím vyšší standard v důchodu očekávám, tím víc musím spořit
  • čím méně mohu očekávat ve formě státního důchodu, tím více si musím naspořit sám/a

Jak to ale převést na konkrétní čísla? Jednoduše, zkuste si “pohrát” s tímto zjednodušeným modelem.

Zkuste si spočítat, jaký by mohl být Váš důchod:

http://www.penize.cz/kalkulacky/budouci-duchod

Tento okruh můžete vynechat, pokud věříte, že:

  • Vám tato částka bude v důchodu stačit na spokojený život
  • stát, který každý rok hospodaří se ztrátou, bude schopen tento důchod skutečně vyplácet

Pochybujete-li o výše uvedených předpokladech, pak je pro Vás vhodnější řídit se krédem:

Co si v mládí ušetříš, ve stáří jak když najdeš.

Pro úspory na důchod obecně platí:

  • čím dřív se začne, tím menší částku měsíčně stačí spořit
  • čím vyšší standard v důchodu očekávám, tím víc musím spořit
  • čím méně mohu očekávat ve formě státního důchodu, tím více si musím naspořit sám/a

Jak to ale převést na konkrétní čísla? Jednoduše, zkuste si “pohrát” s tímto zjednodušeným modelem.

Závěr z této lekce?

Pokud se chceme SKUTEČNĚ posouvat směrem k finanční pohodě, MUSÍME:

Do výdajů zahrnout spoření a investování, nejenom spotřebu

Mimořádné výdaje pokrývat z naspořených vlastních peněz

V maximální možné míře DODRŽOVAT tyto dvě pravidla

V následujících lekcích se podíváme, jak se lze vylepšovat jak příjmovou, tak i výdajovou stránku rozpočtu.

Přejít na další lekci