Jaké produkty ke spoření zvolit?

V této úvodní lekci se dozvíme základní pravidlo pro budování finanční pohody.

SPOŘICÍ ÚČET


Obecné vlastnosti

 • Vklady na účet

Kdykoliv a v jakémkoliv množství. Možnost pravidelných plateb na účet v jakékoliv frekvenci.

 • Výběry z účtu

Po uplynutí výpovědní lhůty, může být 1 den nebo i několik let (nebo cokoli mezi tím).

 • Úroková sazba

Vyhlašovaná, tzn. banka ji může kdykoli změnit (nahoru i dolů)

 • Výplata úroku

Zpravidla 1x za měsíc – připsání ke vkladu, převod na běžný účet, výplata v hotovosti

Je vhodný pro spoření v pravém slova smyslu, tedy ukládání spíše menších částek.

Schema fungování spořicího účtu:

STAVEBNÍ SPOŘENÍ


Spořit lze i s podporou státu, ano, jedná se o “notoricky” známé stavební spoření.

Stavební spoření se k nám do Čech rozšířilo z Německa a Rakouska krátce po roce 1989 a díky mohutné reklamě postavené především na možnosti získat státní podporu získalo velmi záhy ohromnou popularitu.

Uzavřením smlouvy o stavebním spoření získává klient (účastník stavebního spoření) možnost.

 • spořit za poměrně dobrých podmínek;
 • čerpat řádný úvěr – viz okruh Úvěry
 • čerpat tzv. překlenovací úvěr (někdy nazývaný meziúvěr) – viz okruh Úvěry

 

Ve smlouvě je sjednána tzv. cílová částka, od níž se odvíjí doporučená výše pravidelného měsíčního vkladu. Cílová částka = součet všech vkladů klienta + úroky od spořitelny + státní podpora + objem případného úvěr u- poplatky. Klient nesmí cílovou částku přespořit.

Smlouva je na dobu neurčitou, spořit lze neomezeně dlouho, pouze se nesmí přespořit cílová částka (cílovou částku lze v průběhu spoření po dohodě se spořitelnou zvyšovat).

Spořit můžeme:

 • pravidelně v libovolném intervalu (měsíčně, ročně, …)
 • nepravidelně
 • jednorázově, tj. celá spořená částka je vložena najednou jako jednorázový vklad.

Spoření přináší dva typy výnosů:

 • úrok od stavební spořitelny
 • státní podporu, každý rok je na klientův účet stavebního spoření připsána záloha státní podpory. Skutečně vyplacena je až po skončení spoření a po splnění zákonných podmínek, především ohledně délky spoření a (ne)manipulace s vkladem.

 

Základní parametry stavební spoření (v roce 2015)

Výše státní podpory 10% z naspořené částky za kalendářní rok, max. 2 000Kč
Minimální spořená částka zpravidla 0,5% z cílové částky (dle konkrétní spořitelny)
„Optimální“ spořená částka (z hlediska státní podpory) 1 667Kč/měsíc (20 000Kč/rok)
Úrok od spořitelny cca 1,5% (dle konkrétní spořitelny)
Srážková daň z úroků 15%
Minimální délka spoření (pro přiznání platby státní podpory) 6 let
Výpovědní lhůta pro vyplacení vkladu po uplynutí 6-ti let spoření 2 až 3 měsíce (dle spořitelny)
Poplatek za uzavření smlouvy 1% z cílové částky
Poplatek za vedení účtu stavební spoření řádově stokoruny ročně (cca 300Kč/rok)

 

Poznámka: Zálohy státní podpory jsou optimalizovány, tzn., že pokud klient za jeden kalendářní rok naspoří víc, než je nutné z hlediska maximální státní podpory, je „přebytek“ vkladu započítán do základu pro výpočet státní podpory na další rok. V dalším roce lze tudíž spořit méně.

Příklad:

V prvním roce klient naspořil 35 000Kč. Pro maximální státní podporu by stačilo 20 000Kč.

K tomu, aby i za druhý rok získal opět maximální podporu, by mu stačilo ve druhém roce naspořit 5 000Kč, protože 15 000Kč jako „přebytek“ z prvního roku se započítá do základny pro státní podporu za druhý rok.

Klient může samozřejmě i ve druhém roce naspořit víc, přebytek za první i druhý rok se tak automaticky započte do třetího roku.

Po splnění vybraných podmínek pro poskytnutí úvěru nabídne spořitelna klientovi tzv. přidělení cílové částky, tj. vyplacení naspořené částky (včetně připsaných úroků a státní podpory) + poskytnutí řádného úvěru. Po formálním akceptování přijetí cílové částky může klient získat úvěr, musí však splnit další nutné podmínky – viz okruh Úvěry.

Pokud klient úvěr nechce, může klient po uplynutí zákonné minimální doby smlouvu vypovědět (výpovědní doba 2 – 3 měsíce) a svoje naspořené prostředky (včetně připsaných úroků a státní podpory) použít na cokoliv.

TERMÍNOVANÝ VKLAD


 Obecné vlastnosti

 • Předem se zvolí doba uložení peněz (1 den až několik let) – termín.
 • Dohodne se, co se s vkladem stane po uplynutí termínu
 1. Obnova vkladu na stejně dlouhý termín za aktuálně platnou úrokovou sazbu
 2. Po uplynutí termínu nastane tzv. dispoziční lhůta, zpravidla jeden den až týden nebo i měsíc (záleží na délce termínu). V dispoziční lhůtě lze vklad vybrat, i částečně, nebo naopak přiložit další peníze.
   • převod na jiný účet
   • výplata v hotovosti
  • Vloží se předem dohodnutá částka 
 • Vloží se předem dohodnutá částka
 • Vklady na účet – pouze na začátku, případně v dispoziční lhůtě u vkladů s obnovou.
 • Výběry z účtu: peníze jsou převedeny automaticky na jiný účet nebo čekají na výplatu v hotovosti, případně pouze v dispoziční lhůtě u vkladů s obnovou.
 • Úroková sazba: pevná po celou dobu termínu. Banka ji nemění.
 • Výplata úroku: zpravidla 1x za měsíc – připsání ke vkladu, převod na běžný účet, výplata v hotovosti

Termínovaný vklad vhodný pro jednorázové ukládání vkladů.

 

Závěr z této lekce?

Ke spoření můžeme využít spořící a termínované účty. Stát spoření podporuje formou státního příspěvku u stavebního spoření.

V následujících lekcích se podíváme na to, jak zabezpečit, aby nám naše naspořené úspory nevzala nepříznivá událost.

Zpět k Okruhu 2