To nejdůležitější na závěr - jak změnit své chování

V této úvodní lekci se dozvíme základní pravidlo pro budování finanční pohody.

Zkusme si porovnat Xaverův příběh s dnešní dobou

 

Xaver

 • Do začátku dostal od svého otce vzdělání a výchovu, ozbrojenou družinu a malé zásoby na několik málo měsíců
 • Nejprve se musel postarat o pravidelný příjem za protislužbu – potraviny od vesničanů za jejich ochranu
 • Naučil se zkrotit výdaje a dosáhnul tak přebytkového rozpočtu.
 • Přebytky v produkci ukládal na horší časy, postavil k tomu skladiště.
 • Pro dosažení dalších příjmů se rozhodl trochu zariskovat a investoval část svých úspor do výstavby silnice a tržiště.

 

 

Dnešní mladý člověk

 • Do začátků dostane vzdělání, výchovu, nějaké úspory, možná vybavení do domácnosti či dokonce auto
 • Nejprve se musí postarat o pravidelný příjem – nastupuje do prvního zaměstnání nebo začne podnikat
 • Měl by se naučit zkrotit výdaje a dosahovat přebytkového rozpočtu. Jinak se dostane do dluhové spirály!
 • Přebytky z rozpočtu spoří na bankovních produktech. Vytvoří si rezervu.
 • Pro dosažení dalších příjmů musí investovat část naspořených peněz i svůj čas a svoji energii.

Xaver

 • Vzal si úvěr, ale prakticky ho použil jako určitou formu investice. Díky úvěru je schopen včas splnit zkoušku – dostavět hrad a díky tomu nejspíš převezme království od svého otce.


Dnešní mladý člověk

 • S úvěry by si neměl zahrávat. Využívá hypotéku v přiměřené výši a dále tak jedině kontokorent, ovšem ten čerpá pouze ojediněle. Ostatním úvěrům se zdaleka vyhýbá.Tohle doplním. spíš jde o to, že mu banky kvůli špatnému ratingu nepůjčí.

 

Jak je vidět, principy práce s penězi se za ta staletí prakticky nezměnily. Změnila se jen forma a dosažitelnost finančních produktů.

TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ Z KURZU ANEB JAK POTĚŠIT ROBERTA KIYOSAKIHO


Nejdůležitější poznatek byl již rozebrán v prvním okruhu a zní:

Domácí rozpočet musí být přebytkový.

Kromě spotřeby musí pokrýt i spoření a investování.

Tento poznatek je pak dokreslen ve čtvrtém okruhu – znázornění toku peněz domácím rozpočtem:

V průtoku peněz finančně moudrým domácím rozpočtem nesmí chybět modré šipky – výdaje za nákup investic a na spoření, které jsou schopny generovat dodatečné příjmy.

Jestli alespoň toto uvedete do reality svého vlastního finančního života, pak tento kurz splnil svůj účel.

Dál pak můžete pokračovat k své finanční pohodě v dalším kurzu s názvem Finanční gramotnost pro středně pokročilé.

Závěr z této lekce?

Pokud se chceme SKUTEČNĚ posouvat směrem k finanční pohodě, MUSÍME:

Do výdajů zahrnout spoření a investování, nejenom spotřebu

Mimořádné výdaje pokrývat z naspořených vlastních peněz

V maximální možné míře DODRŽOVAT tyto dvě pravidla

V následujících lekcích se podíváme, jak se lze vylepšovat jak příjmovou, tak i výdajovou stránku rozpočtu.

Přejít na další lekci