Co je dobré vědět o pojištění, než se pojistíte?

V této lekci si vysvětlíme principy pojištění.

ZÁKLADNÍ SMYSL POJIŠTĚNÍ


Umožnit rychlé zotavení z katastrofy, např.:

  • Opravit poničený dům po povodni.
  • Pořídit nové auto po zdemolování toho předchozího.
  • Nahradit ukradené věci.

Katastrofa = událost s velmi malou pravděpodobností výskytu, ale s velmi ničivými dopady do majetkové, životní a finanční situace člověka, případně firmy.

 

Bez pojištění je zotavení pomalé, trvá dlouhou dobu. V důsledku toho má katastrofou postižený člověk pocit deprese, zoufalství, zklamání, pocit nepřízně osudu, potřebuje hodně psychické energie

 

Grafické znázornění

S pojištěním je zotavení rychlejší, trvá kratší dobu.

Díky pojištění zažívá katastrofou postižený člověk pocit deprese kratší dobu a zpravidla ji vystřídá pocit naděje. Spíše se drží hesla: „Co mě nezabije, to mě posílí.“

PRINCIP POJIŠTĚNÍ


Hodně lidí (pojistníků) pravidelně platí malé částky (pojistné) do společného „fondu“, který vlastní a spravuje pojišťovna.

Pouze velmi malé množství lidí (pojištěných) čerpá z „fondu“ zpravidla větší až velké částky pro odstranění následků katastrof (pojistných událostí).

Pojišťovna si za správu pojištění účtuje odměnu z placeného pojistného. Používá ho na vlastní provoz a rozvoj a platí si svoje vlastní pojištění (zajistné) u tzv. zajišťovny

Příklad na pojmy z pojišťovnictví:

Paní Marie má dceru Žanetu a ta má manžela Standu. Marie myslí na všechno, a proto se rozhodla, že Standovi uzavře pojistnou smlouvu o životním pojištění na pojistnou částku 1 000 000Kč. Pojištěnou osobou je Standa. Pojistnou událostí je Standovo úmrtí a Standova trvalá invalidita. Obmyšlenou osobou je Žaneta.

Marie, jako pojistník, platí každý měsíc pojistné ve výši 1 000Kč. Pokud by Standa zemřel, pojistnou částku (tj. 1 000 000Kč) by obdržela Žaneta. Pokud by se Standa dostal do trvalé invalidity, obdržel by pojistnou částku Standa.

Pokud by si Standa se Žanetou vzali hypoteční úvěr, mohou se s hypoteční bankou a s pojišťovnou dohodnout, že Standovu životní pojistku vinkulují ve prospěch banky. Pak by v případě Standovy smrti nebo trvalé invalidity obdržela pojistnou částku banka a umořila by tak část hypotéky.

SAMOPOJIŠTĚNÍ


 

Pojištění s pojišťovnou má smysl především proti katastrofě (tedy pojistné události s velkým rozsahem škod). Pojišťovna v tomto případě odvádí dobrou práci a zaslouží si odměnu.

 

Pojištění s pojišťovnou nemá smysl proti neblahé události.

Neblahá událost = malá pravděpodobnost výskytu s malými a krátkodobými dopady do životní, finanční či majetkové situace člověka.

Proti neblahé události stačí SAMOPOJIŠTĚNÍ.

 

SAMOPOJIŠTĚNÍ = zásoba vlastních peněz na pokrytí důsledků neblahých událostí.

  • Pojistné platím sám sobě formou spoření nebo investování.
  • Vytvářím si vlastní „fond“ jako ochranu proti neblahé události
  • Můžu si dovolit vyšší spoluúčast a tím i dosáhnout nižší platby pojistného, pokud si sjednávám pojistnou smlouvu s pojišťovnou.
  • Můžu z fondu čerpat i na jiné účely, pokud je „fond“ již příliš velký.

 

SAMOPOJIŠTĚNÍ vyžaduje SEBEDISCIPLÍNU

  • Peníze z „fondu“ se NESMÍ rozfofrovat!

 

doplnit příklad kombinace pojištění a samopojištění – někdy kdy to dává smysl a někdy kdy vůbec ne. tím se plnule dostaneme do dalších kapitol

Příklady využití SAMOPOJIŠTĚNÍ

 

  • Havarijní pojištění vozidla se stane VÝRAZNĚ levnější, pokud zvolíme vyšší spoluúčast, např 10%
  • pojištění domácího mazlíčka (psa, kočky, …), resp.  jeho uhynutí nebo pokrytí léčebných (veterinárních) výloh, je vhodnější pokrýt samopojištěním. Pokud se tedy nejedná o super vzácné a drahé plemeno.

Závěr z této lekce?

Základní smysl pojištění spočívá v tom, že umožnit zotavení z katastrofy.

Katastrofa je událost s velmi malou pravděpodobností výskytu, ale s velmi ničivými dopady do majetkové, životní a finanční situace člověka, případně firmy. 

Pojištění s pojišťovnou nemá smysl proti neblahé událostiNeblahá událost je událost s malými a krátkodobými dopady do životní, finanční či majetkové situace člověka.

Přejít na další lekci