Způsoby investování - jaký je ten Váš?

V této úvodní lekci se dozvíme základní pravidlo pro budování finanční pohody.

Každý způsob investování chce své. Mnoho investičních neúspěchů jde na vrub nesouladu mezi očekávaným přínosem investice a zvoleného způsobu investování.

V čem se liší jednotlivé způsoby investování

  • Řízení vztahu potenciál výnosu / riziko
  • Typ operativní správy
  • Rozložení v čase

Přístupy k řízení vztahu potenciál výnosu / riziko

Platí tyto zákonitosti:

    • Vyšší potenciál výnosu = vyšší riziko

a zároveň

    • Vyšší riziko vyšší potenciál výnosu

Cílem je řídit své investice tak, aby podstupované riziko odpovídalo očekávanému výnosu.

Pro názornost použijeme srovnání k přístupu k počasí

Analytický přístup

Stručná charakteristika:

„Čím lépe znám současnou situaci svojí investice, tím lépe odhadnu její budoucí vývoj. Tak si zabezpečím, že odhadnu, kdy investici nakoupit nebo přikoupit a kdy naopak ji mám již prodat.“

Investor hledá, vyhodnocuje, analyzuje spoustu informací. Vytváří různé matematické modely. Sleduje odhady do budoucnosti, které vydávají specializovaní analytici. Je náchylný k investičním tipům.

Budoucnost se ale předpovídat nedá, obzvláště ne na měsíce nebo dokonce roky dopředu. Když to ale náhodou vyjde, lze na tom velmi vydělat. Ale když to nevyjde …

Počasí: Před dovolenou sleduje podrobně předpovědi počasí, hledá tu nejpřesnější a podle toho si vezme vybavení

Statistický přístup

Stručná charakteristika:

„Podle toho, jak se obdobný typ investice choval v minulosti, lze odhadnout, jak se bude chovat v budoucnosti. Čím větší je statistický vzorek, tím větší má vypovídací schopnost a tím spíš se bude chovat dle očekávání. Je ale potřeba počítat i s extrémy a být na ně připravený.“

Investor rozkládá svoje peníze do různých investic tak, aby měl pokryty různé scénáře budoucího vývoje.

Obvykle dosáhne průměrného výnosu, nečeká ho žádná pecka. I nečekané krize většinou přežije relativně v pohodě.

Počasí: Před dovolenou sleduje předpovědi počasí jen okrajově. Víc ho zajímá, jaké počasí v místě a v čase jeho dovolené obvykle bývá a jaké mívá extrémy. K moři si vezme plavky, ale i deštník a svetr.

Přístup věřím jenom sobě

Stručná charakteristika:

„Když do něčeho investuji, chci to mít pod svojí osobní kontrolou.“

Investor investuje jenom do toho, co může aktivně řídit. Zakládá své vlastní podniky a sám je aktivně řídí.

Pokud je talentovaný a pracovitý, dosáhne vysokého výnosu. Ale z takových investic se špatně vystupuje.

Počasí: Před dovolenou koupí meteorologický ústav, aby viděl a mohl řídit způsob vytváření předpovědí. Kdyby to šlo, koupil by firmu na ovlivňování počasí.

 

PŘÍSTUPY K OPERATIVNÍ SPRÁVĚ


Buď se investor snaží všechno zařizovat sám nebo se svěří do rukou odborníkům.

Přístup – sám sobě portfoliomanažerem

Stručná charakteristika:

„Každou konkrétní investici si koupím/prodám sám.“

Sám si vybírá konkrétní investice, jednotlivé dluhopisy, akcie, apod. Nenechá si do toho nikoho mluvit

Přístup – částečně se spoléhám na odborníky

Stručná charakteristika:

„Rozhoduji o tom, do kterých zemí, regionů nebo ekonomických sektorů budu investovat. Rozhodování, které konkrétní investice (akcie konkrétních podniků, …) nechávám na odbornících.“

Investuje do „balíčků“ – podílové fondy, investiční certifikáty apod.

Přístup – úplně se spoléhám na odborníky

Stručná charakteristika:

„Peníze, které chci investovat, svěřím specializované firmě – správci a dohodnu se s ním, jaký typ investice mi vyhovuje z hlediska poměru výnos/riziko. Všechno ostatní nechám na něm, jenom si tu a tam zkontroluji, jak na tom jsem.“

Správce v rozsahu dohody s investorem má volné ruce, záleží na jeho úvaze a rozhodnutí, jak se svěřenými penězi naloží.

 

PŘÍSTUPY K  ROZLOŽENÍ V ČASE


Přístup – jednorázové investování

Stručná charakteristika:

„Pokud mám volné peníze, co nejdříve je zainvestuji.“

Investor v daném okamžiku vyhledá podle něj vhodnou investici a do ní vloží všechny v tu dobu volné peníze.

Přístup – nepravidelné, opakované investování

Stručná charakteristika:

„Pokud mám volné peníze, investuji je postupně. Vyhodnocuji situaci na trhu a hledám vhodný okamžik nákupu investice. Ale i tak vždy investuji pouze část a čekám, jak se situace vyvine. Vždy mám připravenu hotovost pro případné investování“

Přístup – pravidelné investování

Stručná charakteristika:

„Investuji pravidelně stále stejnou částku. Této přístup mi automaticky zajistí, že pokud cena kupované investice vyrostla, nakoupím jí menší množství, pokud klesla nakoupím jí větší množství.“

Investor nepřemýšlí nad tím, co se právě děje, ale v pravidelných intervalech investuje stále stejnou částku, zpravidla ze svého pravidelného příjmu (platu). Tím si postupně nashromáždí větší částku peněz.

Kombinace přístupů

Jednotlivé přístupy lze mezi sebou kombinovat, vznikají pak různé investiční strategie. Každý investor by si měl zvážit, co je pro něj vhodné, zvolit si svoji strategii a té se pak držet.

Časté přebíhání mezi různými kombinacemi většinou skončí neslavně.

 

Závěr z této lekce?

Pokud se chceme SKUTEČNĚ posouvat směrem k finanční pohodě, MUSÍME:

Do výdajů zahrnout spoření a investování, nejenom spotřebu

Mimořádné výdaje pokrývat z naspořených vlastních peněz

V maximální možné míře DODRŽOVAT tyto dvě pravidla

V následujících lekcích se podíváme, jak se lze vylepšovat jak příjmovou, tak i výdajovou stránku rozpočtu.

Přejít na další lekci