Okruh 1 – test

OKRUH 1: JAK VYCHÁZET S RODINNÝM ROZPOČTEM

Otestujte své znalosti z Okruhu 1.