Jakpak si Xaver poradil s katastrofami nejrůznějšího druhu? Inu, chytře.

Domluvil se s vesničany na tom, že každé hospodářství, každá řemeslná dílna bude každý rok odvádět Xaverovi malou část své produkce. Osivo, stavební dříví, nástroje a nářadí, došky na střechu atd.

Xaver bude mít za povinnost vše řádně uskladnit a zabezpečit, malou část bude moci použít pro potřeby své tvrze.

Pokud nějaké hospodářství postihne katastrofa, bude si moci okamžitě vyžádat pomoc a z těchto zásob čerpat na svoji obnovu.

Vesničané si s Xaverem plácli. Nakonec, získali všichni. Malá část produkce odváděná na tvrz do skladišť nikomu nechyběla. Ti, kdo byli postiženi katastrofou se brzy postavili na vlastní nohy. Všichni žili klidněji, protože věděli, že pokud katastrofa postihne je, nezůstanou na holičkách, nebudou závislí pouze na almužnách a pomoci svých příbuzných či sousedů.

A Xaver? Ten měl dvojí užitek. Jednak získal další zdroj pro budování hradu a zvelebování panství. A jednak tím, že postižení se z katastrof mnohem rychleji vzpamatovali a začali opět produkovat svoje výrobky. A kdopak asi z toho měl také užitek?

Dokončil(a) jste úspěšně třetí okruh lekcí. Xaver si zabezpečil svoji vesnici proti nenadálým katastrofám. Zdá se, že se ke splnění svého úkolu zase o značný kus přiblížil. Ale z hradu nemá postaveny ještě ani základy. Bude muset vyvinout značné úsilí, než se dostane do cíle. Pomůžete mu vytrvat?