LEKCE 2: INVESTOVÁNÍ PODLE FINANCEHROU.CZ

Motto: Projíst vlastní budoucnost je velmi jednoduché. Odlišit spotřebu od investování je klíčové!

Schopnost odlišit spotřebu od investování je nesmírně důležitá! Jako kompas vede od finančního stresu k finanční pohodě.

Spotřebované peníze se už nevrátí, v horším případě generují výdaje, tedy další spotřebu.

Rozumně investované peníze se časem vrátí ve větším množství, generují tedy další příjmy nebo snižují výdaje.

Nelze říct, že spotřeba je špatná a investování je dobré! Potřebujeme obojí, ale je důležité najít rovnováhu mezi spotřebou a investováním.