OKRUH 2: JAK A PROČ SPOŘIT

Motto: Spoření je velmi užitečný zvyk. I v době prakticky nulových úroků.

1/5 PROČTĚTE SI, CO MUSÍ XAVER VYŘEŠIT

Vesnice se pomalu začíná stavět na vlastní nohy. Xaver má svoji dřevěnou tvrz. Ale o skutečném kamenném hradu si může nechat zatím jenom zdát. Ke stavbě hradu jsou potřeba tolary. Ale kde je vzít a nekrást?

Přečíst Xaverův příběh

1_okruh_dokončeníZima naštěstí nebyla nijak zvlášť krutá, vesnice i Xaverova družina ji přežily ve zdraví, i když zásob měli jen tak tak. Několikrát museli čelit loupežným útokům. Při jednom nočním přepadení se několik loupežníků dostalo až ke skladištím, ale nakonec se je podařilo zahnat a zásoby ubránit. Hradby, i když dřevěné, a bytelná skladiště na Xaverově tvrzi splnily svoji funkci. Co bylo snad nejdůležitější, že zásoby při hospodárném využívání vydržely až do jara a nebylo nutné spotřebovat osivo ani porážet chovná zvířata.

Na jaře se všichni s chutí pustili do práce. Oseli větší plochy než předchozí rok, přírůstky mláďat byly slibné. I na lidech bylo znát jaro, vypadalo to, že počet obyvatel bude utěšeně růst.

Xaver začal uvažovat o tom, co všechno bude potřebovat pro stavbu skutečného hradu. Tedy hradu postaveného z kamene a ne ze dřeva. I když surovin, kamenů i dřeva, bylo v blízkém okolí dost, bude potřebovat zručné stavitele a množství řemeslníků různých profesí. Ti určitě nebudou pracovat pouze za ubytování a stravu. Potřeboval by peníze, hodně peněz. Ale kde je vzít a nekrást? Bohužel nikde v okolí nebyla ani stopa po zlatě nebo alespoň stříbře.

2/5 PROJDĚTE SI PEČLIVĚ VŠECHNY LEKCE

LEKCE 1:

Co je to spoření

Spoření je klasika.
 

LEKCE 2:

Jak začít spořit

Spoření není zastaralé.
 

LEKCE 3:

Produkty ke spoření

Spoření do prasátka už není „in“.

3/5 OVĚŘTE SVÉ NABYTÉ ZNALOSTI

Zvládli jste všechny lekce? Co takhle kontrolní testík?

Spustit test

4/5 PŘEČTĚTE SI DOKONČENÍ XAVEROVA PŘÍBĚHU

 

I bez zlatého dolu Xaver začíná spořit zlaté tolary.

Přečíst Xaverův příběh

Xaver začal plánovat, že ze své družiny vybere dva muže a pošle je na další výpravu hledat zlato. V jedné části jeho panství tekla řeka, snad by tam mohlo nějaké zlato být. Zrovna přemýšlel, kdo by se na tuto výpravu nejvíce hodil, když mu ohlásili posla ze sousedního panství.
„Buď pozdraven, pane Xavere, přicházím se vzkazem od svého pána Fridricha.“ spustil posel.
„Buď vítán a pověz, s čím Tě Tvůj pán posílá.“ uvítal posla Xaver.
Po úvodních zdvořilostech konečně přistoupili k jádru věci. Sousedním panstvím se na jaře prohnala povodeň. Napáchala dost škody na domech a hospodářských budovách, naštěstí nezasáhla všechny sklady potravin. Budou potřebovat hodně dřeva, ale nemohou platit potravinami jako tomu bylo doposud, mají jich tak akorát. Fridrich nabízí, že bude za dřevo platit zlatými tolary.
Xaver se chvíli tvářil, že přemýšlí a nabídku zvažuje, ale pod vousy se smál, až se za břicho popadal. No tohle, nic lepšího se stát nemohlo! Vždyť jejich vesnice už vlastně potraviny nepotřebuje, má svých víc než dost. A zlaťáky, ty přece potřebuje pro stavbu hradu! Nic tedy nebránilo dohodě. Xaver bude potraviny od vesničanů vykupovat, zajistí povozy a jejich ochranu po cestě a z prodeje sousedům si ponechá přiměřený zisk.
Když posel odjel, uvědomil si Xaver, že skladovat zlaťáky jen tak někde v matraci není to nejbezpečnější. Snad pro začátek, ale co později, až jich naspoří víc? Měšec tolarů se ukradne mnohem snadněji, než několik pytlů obilí.
A tak nechal postavit kamennou věž – pokladnici. Uvnitř byla okovaná truhla. Klíče od věže i od truhlice měl u sebe pouze Xaver.
Jak čas běžel, tolar za tolarem se postupně spořil v truhlici, ta se pomalu začala plnit.

2_okruh_dokončení

5/5 XAVERŮV PŘÍBĚH VE SVĚTLE NAŠÍ DOBY

Vesnici se pod Xaverovým vedením náramně daří, podařilo se navíc získat další příjem z prodeje dřeva z bohatých lesů v okolí. A tak si Xaver může dovolit začít spořit na stavbu hradu ve zlatých tolarech.

Víme již, že spoření je velmi dobrý zvyk, který významně přispívá k finanční pohodě. Nic se ale nemá přehánět, a to ani spoření. Výše úspor, tzv. pohotovostní rezerva, by se měla pohybovat zhruba ve výši 3 až 12 násobku nezbytných měsíčních výdajů. Pokud už máte naspořeno výrazně víc, je dobré zvažovat, co si lze za část úspor pořídit, nebo do čeho je investovat (viz Okruh 4: Investování).

Základním produktem pro pohotovostní rezervu je spořicí účet. Pro delší spoření s výhledem na zlepšení vlastního bydlení je vhodné stavební spoření.