LEKCE 2: DOMÁCÍ ROZPOČET

Motto: Řekni mi, jak vyrovnáváš svůj rozpočet a já ti řeknu, kam vede Tvoje cesta.

Od finančního stresu k finanční pohodě Vás dovede dodržování tří jednoduchých pravidel:

 

    1. Do výdajů zahrnovat spoření a investování, nejenom spotřebu.
    2. Mimořádné výdaje pokrývat z naspořených vlastních peněz.
    3. V maximální možné míře DODRŽOVAT pravidlo 1 a 2.