Smysl pojištění a jeho princip

Když vše nejde podle představ…

V průběhu života mohou nastat situace, které mohou mít negativní dopad do majetkové, životní či finanční situace člověka či firmy.

Tyto situace mohou být více či méně závažné. Z hlediska závažnosti dopadů můžeme rozlišit “katastrofu” a neblahou událost.

Katastrofa je událost s velmi malou pravděpodobností výskytu, ale s velmi ničivými dopady.

Neblahá událost je událost s malými a krátkodobými negativními dopady. Pravděpodobnost jejího výskytu je větší než u katastrofy.

Riziko vs. pojištění
Riziko katastrofy či neblahé události bohužel nelze ze života úplně vyloučit. Co s tím?

  • Prevence – neboli neškádlit hada bosou nohou. Většinou víte, jaká rizika Vám hrozí, snažte se jim tedy vyhnout nebo snížit pravděpodobnost jejich výskytu.
  • Pojištění – když se prevence mine účinkem, pak pomocnou ruku může podat pojišťovna.

 

K zamyšlení

Předcházet katastrofám se mužete snažit mnoha způsoby, záleží jen na Vás – nestavět dům v záplavové oblasti, pořídit bezpečností vstupní dveře do bytu, neničit si cíleně zdraví, vyhýbat se adrenalinovým sportům atd.

Neberte pojistku jako způsob, jak se rizik zbavit! Pojistka jen dokáže napravit nebo zmírnit škody. Nic více, nic méně.