Úrazové pojištění

Charakteristika

Pojištěna jsou pouze rizika související s úrazem, na rizika spojená s nemocí se nevztahuje! Většinu závažných rizik (katastrof) spojených s úrazem lze pojistit v rámci životního pojištění, u méně závažných rizik (neblahé události) lze uvažovat o samopojištění.

Závažná rizika pokrytá úrazovým pojištěním, která ale mohou být pokryta životním pojištěním:

  • smrt úrazem
  • trvalé následky úrazu
  • invalidita následkem úrazu

Méně závažná rizika pokrytá úrazovým pojištěním, která lze pokrýt samopojištěním:

  • denní odškodné při pracovní neschopnosti z důvodu úrazu
  • doba nezbytného léčení úrazu
  • náklady na pobyt v nemocnici (v důsledku úrazu)
  • denní dávka při pobytu v nemocnici (v důsledku úrazu)

Úrazové pojištění bývá často pojišťovnami propagováno, stává se součástí pojištění „zdarma“ v rámci různých komplexních pojištění. A je to i pojištění, které zpravidla není k životu potřeba (výjimky se samozřejmě najdou i zde).
Pokud u pojištění platí, že je nutné prostudovat si pojistné podmínky, pak u úrazového pojištění to platí dvojnásob.
Úrazové pojištění je vhodné pro osoby, kterým úraz hrozí ve zvýšené míře kvůli jejich povolání, způsobu života nebo provozovanému sportu. Pro ně pojišťovny vytvořily speciální klony tohoto pojištění.

Doplnění

Pokud si sjednáte úrazové pojištění v rámci životní pojistky a k tomu úrazové pojištění jako další samostatnou pojistku a stane se Vám úraz, vyplatí Vám pojišťovna dvojí plnění, tedy z obou pojistek.
Samozřejmě pouze v případě, že Váš úraz každá z pojistek pokrývá.