LEKCE 3: DRUHY ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Motto: Rizikové, investiční, kapitálové životní pojištění… Kdo se v tom má vyznat?

Z předchozí lekce již víte, jak životní pojištění funguje a že se jedná o variabilní produkt.

Existují dva základní typy životních pojištění. Rizikové životní pojištění slouží výlučně ke krytí rizik. Druhý typ obsahuje určitou formu rezervotvorné (spořicí) složky: kapitálové nebo investiční životní pojištění.