LEKCE 3: KDY JE DOBRÉ MÍT NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Motto: DOPLNIT

Pod pojmem „neživotní pojištění“ se skrývá pojištění osob, majetku a odpovědnosti.

Rozsah pojišťovaných rizik je velmi obsáhlejší než u životního pojištění, ale v tom, že některé pojistky mohou být výhodné a některé naprosto zbytečné, se o životního pojištění příliš neliší.