Pojištění nemovitosti

Základní charakteristiky

Pokrývá rizika, která hrozí „cihlám“ neboli samotné stavbě (dům, byt, chata, chalupa, garáž, související objekty na pozemku hlavní stavby jako třeba plot, skleník …) jako např.:

  • požár
  • výbuch
  • blesk
  • pád letadla
  • vichřice a krupobití
  • povodeň a záplava
  • poškození vzniklé vloupáním nebo vandalismem
  • sesuv půdy
  • atd.

Pojištění nemovitosti je poměrně levné a mělo být být samozřejmostí. Ačkoli pravděpodobnost pojistné události je velice nízká, v případě, že nastane, mohou být důsledky katastrofální, proto nepřichází v úvahu žádné samopojištění.

Doporučení

Jestliže hodnotu své nemovitosti zvýšíte např. rekonstrukcí nebo přístavbou, nezapomeňte pojištění aktualizovat. Vyhnete se tak podpojištění.