OKRUH 7: PORADCI A "PORADCI"

Motto: Dobrá rada nad zlato.

1/5 PROČTĚTE SI, CO MUSÍ XAVER VYŘEŠIT

Xaver složil otcovu zkoušku a stal se králem. Ale proč se tváří tak zasmušile?

Přečíst Xaverův příběh

Xaverova korunovace proběhla jak se sluší a patří – důstojně a slavnostně. Mladý král se postupně ujímal svého úřadu, jeho otec mu byl spolehlivým průvodcem a rádcem. Seznamoval ho s úskalími, která na každého krále čekají. Ale co to? Kam se poděla Xaverova veselá tvář? Proč je den ode dne zasmušilejší? I jeho otec si toho všiml. “Synu, netrápí tě nějaká nemoc? Zdá se mi, že nejsi v pořádku a začínáš chřadnout.” “ Mohu-li mluvit otevřeně, začínám pochybovat, že to všechno zvládnu. Byl jsi velmi dobrý král, za tvé vlády země rozkvetla, pozná to i ten nejmenší sedlák kdesi daleko u hranic země. Začínám mít obavy, jestli to zvládnu, trápí mě pochybnosti. Vždyť ty rozumíš úplně všemu – hospodářství, politice, umíš potlačovat pletichy a vzdorovat intrikám, A když je třeba, umíš být skvělý a rozhodný válečník. Já jsem zatím dokázal postavit na nohy jednu zapadlou vesnici v pohraničí …”

7_okruh_začátek

2/5 PROJDĚTE SI PEČLIVĚ VŠECHNY LEKCE

LEKCE 1:

Druhy poradců

Kdo se v těch poradcích má vyznat!

LEKCE 2:

Mít vlastního poradce?

Poraďme se o poradcích!

3/5 OVĚŘTE SVÉ NABYTÉ ZNALOSTI

Zvládli jste všechny lekce? Co takhle kontrolní testík?

Spustit test

4/5 PŘEČTĚTE SI DOKONČENÍ XAVEROVA PŘÍBĚHU

 

Moudrý vládce promluvil…

Přečíst Xaverův příběh

Xaverův otec mlčky hleděl na Xavera. Pak se usmál, pokynul Xaverovi, aby se posadil. Nejprve chvíli přemýšlel a teprve pak promluvil.
“Tvá chvála ohledně mého kralování mě těší, synu. Tvé pochybnosti méně, ale vím, že je nakonec dobře, že pochybuješ a máš obavy. Nejvíc škody nadělá přehnané sebevědomí, které má vratké základy. Jsem si jist, že toho víš možná víc, než já. Přeci jsem tvá studia neplatil zbytečně. Ale ani ty, ani já, ani kdokoli jiný na tomto světě nemůže umět všechno! Copak nevíš, že mám své rádce, na které se mohu spolehnout, že mám své úředníky a generály? Dokonce i zvědy, kteří mě včas varují, pokud by mě chtěl někdo svými intrikami škodit? A v tom je pravá síla a moudrost každého dobrého vladaře, umí si vybrat moudré a spolehlivé rádce. A než učiní rozhodnutí, poradí se s nimi, vyslechne jejich názory. Takže nakonec to vypadá, že všechno ví a zná, ale nebýt těchto rádců, král by byl ztracen.”

“Ale kde takové rádce hledat?”
“Pro začátek ti pomůže pan Hynek, věrně mi sloužil a teď bude sloužit tobě. Další pak vybírej podle zásady, že kvalitu stromu poznáš po ovoci. Posuzuj, zda poskytnutá rada prospěje tobě a celé zemi nebo jen tomu, kdo ti radu dává. Věrné a spolehlivé rádce královsky odměňuj, prospěchářů se bez okolků zbav, zrádce nemilosrdně trestej. Lepší radu ti dát nemůžu.”
Do Xaverovy tváře se začala vracet naděje.

7_okruh_dokončení

5/5 XAVERŮV PŘÍBĚH VE SVĚTLE NAŠÍ DOBY

Řiďte se radami moudrého krále:

  • Kvalitu stromu poznáš po ovoci – kvalitu poradce poznáte nejlépe podle práce, kterou pro Vás dělá, zda prospívá Vám nebo jemu.
  • Věrné a spolehlivé rádce královsky odměňuj – nic není zadarmo, ani dobrá rada. Proto Vás nesmí překvapit, že Vás finanční plán bude něco stát.
  • Prospěchářů se bez okolků zbav, zrádce nemilosrdně trestej – pokud poradce odvádí nekvalitní práci, nekompromisně se s ním rozlučte. Jsou to Vaše peníze a ty si zaslouží jen ty nejlepší rady.