Úvěry ze stavebního spoření

Charakteristika

Dalším využívaným nástrojem pro financování bydlení je také úvěr ze stavebního spoření. Úvěry ze stavebního spoření existují ve dvou variantách, a to jako řádný nebo překlenovací. U překlenovacího úvěru je úroková sazba vyšší než u řádného úvěru.

Úroková sazba

Úroková sazba je nižší v porovnání s ostatními typy úvěrů (např. spotřebitelské úvěry), ale vyšší než u hypoték. Úroková sazba je:

  • pevná po celou dobu úvěru, je známa již v době uzavření smlouvy o stavebním spoření
  • pak ji banka může změnit podle aktuální situace
  • dlužník může kdykoli provést mimořádnou splátku části nebo celého zbytku dlužné částky

Příklad