Úvěry ze stavebního spoření

Charakteristika

Úvěrem ze stavebního spoření lze, stejně jako hypotékou, pokrýt náklady na financování potřeb souvisejících s bydlením.

Úvěry ze stavebního spoření existují ve dvou variantách, a to jako řádný nebo překlenovací. U překlenovacího úvěru je úroková sazba vyšší než u řádného úvěru.

Úroková sazba

Úroková sazba je zpravidla nižší v porovnání s jinými typy úvěrů (např. spotřebitelské úvěry), ale vyšší než u hypoték.

Je pevná po celou dobu úvěru, její výše je známa již v době uzavření smlouvy o stavebním spoření.

Tip

Úvěry ze stavebního spoření jsou vhodnou variantou pro rekonstrukci a opravy nemovitosti. Tyto akce dokáže stavební spořitelna profinancovat bez nutnosti zajištění nemovitostí i pro relativně vysoké částky.