Řádný úvěr ze stavebního spoření

Zajištění úvěru

Stavební spořitelny využívají několik forem zajištění úvěrů, záleží na výši půjčené částky:

 • žádné zajištění – u menších částek (dle konkrétní spořitelny),
 • ručitelské prohlášení,
 • zajištění nemovitostí, buď pořizovanou nebo jinou, tj. stejně jako u hypotéky.

Čerpání úvěru

Pro čerpání platí následující:

 • Maximální objem úvěru je dán rozdílem mezi cílovou částkou a naspořenými prostředky a dále hodnotou poskytnutého zajištění, (kvalitou ručitelů nebo cenou zastavované nemovitosti).
 • Lze spojit (sloučit) více smluv stavebního spoření dohromady, tedy sečíst cílové částky a naspořené prostředky a tím zvýšit částku úvěru.
  Tuto možnost využívají např. rodiče při pořizování bydlení pro mladé rodiny svých dětí. Sloučí se smlouvy rodičů a dětí, úvěr pak použijí “mladí” pro pořízení či rekonstrukci svého bydlení.
 • Čerpání je účelové, tj. úhrada faktur spořitelnou přímo dodavateli, úhrada kupní smlouvy apod.
  • jednorázové – koupě nemovitosti (spořitelna uhradí kupní cenu oproti potvrzení z Katastru, že bylo zapsán nový vlastník a zástavní právo nebo oproti potvrzení, že byl podán návrh na zápis těchto skutečností).
  • postupné – typicky při výstavbě nemovitosti (spořitelna z úvěru proplácí faktury a další doklady o nákladech spojených se stavbou).

Splácení úvěru

Dlužník může kdykoli provést mimořádnou splátku části nebo celého zbytku úvěru.

Příklad

Sloučení smluv může vypadat takto:

Smlouva otce: cílová částka: 400 000 Kč, naspořeno: 170 000 Kč
Smlouva matky: cílová částka: 400 000 Kč, naspořeno: 170 000 Kč
Smlouva syna: cílová částka: 200 000 Kč, naspořeno: 90 000 Kč
Sloučené smlouvy: cílová částka: 1 000 000 Kč, naspořeno: 430 000 Kč, výše úvěru: 570 000 Kč.