Hypoteční úvěr

Co je to hypotéka?

Hypoteční úvěr (hypotéka) je úvěr, který je poskytnut bankou a je zajištěn zástavním právem k nemovitosti.

Účel hypotéky

Slouží k pokrytí nákladů spojených s pořízením nebo rekonstrukcí nemovitosti.

  • koupě nemovitosti
  • výstavba nemovitosti
  • rekonstrukce, modernizace a opravy nemovitostí
  • koupě družstevního bytu
  • vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků k nemovitosti

Upozornění

Nemovitost k zajištění hypotéky se vždy musí nacházet na území České republiky.