Spotřebitelský úvěr

Charakteristika

  • Řadíme sem úvěry poskytované bankami i nebankovními finančními institucemi včetně nákupů na splátky.
  • Na spotřebitelský úvěr si můžete koupit téměř cokoli, na co momentálně nemáte peníze …
  • … a zaplatit za to mnohem víc, než kdybyste si na to předem naspořili.
  • Poskytují se obvykle v objemu od tisíců do stovek tisíc Kč.
  • Úroková sazba je relativně vysoká, dosahuje výše jednotek až několika desítek procent ročně.

Spotřebitelské úvěry se poskytují jako:

  • Účelové – musíte prokázat účel (faktura, smlouva), je možné se setkat i s tím, že půjčené peníze nedostanete „do ruky“, ale obdrží je přímo dodavatel zboží nebo služby.
  • Neúčelové – půjčené peníze dostanete na svůj účet nebo v hotovosti „na ruku“ a můžete je použít zcela libovolně. Za to zaplatíte vyšší úrokovou sazbou ve srovnání s účelovým úvěrem.

Kromě úroků si může poskytovatel úvěru účtovat i různé poplatky. Pro to, aby dlužník mohl posoudit, jak drahý je konkrétní spotřebitelský úvěr, musí každý poskytovatel uvádět roční procentní sazbu nákladů – RPSN. Pokud ji neuvádí, pak se takovému poskytovateli zdaleka vyhněte.

Příklad

Příklad reálné nabídky spotřebitelského úvěru (rok 2017):
Cena zboží: 74 990 Kč

Financování spotřebitelským úvěrem má tyto podmínky:
Platba v hotovosti: 14 998 Kč
Výše úvěru: 59 992 Kč
Počet měsíčních splátek úvěru: 24
Měsíční splátka: 3 576 Kč

Kupující tedy zaplatí za toto zboží celkem 100 822 Kč (14 998 Kč + 24 x 3 576 Kč)

Úroková sazba úvěru je 36,56 %, RPSN 44,0 %.

Kupující na úvěr tedy zaplatí o 25 832 Kč navíc oproti tomu, kdo by stejnou věc kupoval za naspořené peníze.