Princip úvěrů

Cíl úvěrů

Úvěry plní dva základní cíle:

  • Umožňují příjemcům úvěrů pořídit si něco, na co v současnosti nemají peníze.
  • Poskytovatelům úvěrů umožňují získat za půjčené peníze, které dočasně nepotřebují, výnos ve formě úroků. Pro ně je úvěr investicí podobně jako dluhopis!

Z hlediska příjemců úvěrů se jedná o „stroj času“, který jim dokáže splnit již dnes přání, které by si, pokud by čekali, až si naspoří, mohli splnit někdy v budoucnosti. Energii potřebnou k „cestování časem“ dodávají úroky.

Zjednodušeně řečeno – díky půjčeným penězům lze získat vysněnou věc dřív, ale za cenu zvýšenou o úroky.

Doplnění

V prvním okruhu “Jak vycházet s rodinným rozpočtem” je ukázka, jak destruktivní vliv mohou mít špatně použité úvěry na domácí rozpočet.
Rozumné a obezřetné využívání úvěrů naopak může přispět k rychlejšímu dosažení finanční pohody. V tomto okruhu získáte základní znalosti potřebné k orientaci ve světě úvěrů, abyste se dokázali vyhnout hrubým chybám.