Úroková sazba vs. RPSN

Úroková sazba
U úvěrů úroková sazba vyjadřuje cenu vypůjčených peněz. Uvádí se v % p.a. (za rok), stejně jako u spořicích účtů, dluhopisů či jako u výnosů z investic.
Většinou se jedná o fixní sazbu, která se u konkrétního úvěru nemění. U některých úvěrů se používá úroková sazba proměnlivá, tzn. že finanční instituce může úrokovou sazbu měnit (snižovat či zvyšovat) v závislosti na vývoji aktuálních podmínek na trhu.

Poplatky
Kromě úroků jsou dalším nákladem na úvěry i poplatky, např. za uzavření smlouvy, za správu úvěru, za vedení úvěrového účtu, pojištění k úvěru apod.

RPSN
RPSN znamení Roční Procentuální Sazba Nákladů. Její součástí jsou kromě úroků i všechny poplatky spojené s úvěrem. Uvádí se také v % p.a.
Zjednodušeně řečeno RPSN je úroková sazba, do které jsou započítány všechny náklady na úvěr.
Tento údaj jsou ze zákona povinni uvádět všichni poskytovatelé úvěrů a poskytnout ho ještě před podpisem smlouvy o úvěru.

Tip

Pokud Vám poskytovatel úvěru nechce RPSN sdělit nebo v RPSN neuvádí všechny účtované poplatky spojené s úvěrem, okamžitě se otočte a jděte jinam. Už jen to, že tímto porušuje zákon, je dostatečně varující!