OKRUH 6: ZABEZPEČENÍ NA STÁŘÍ

Otestujte své znalosti z Okruhu 6. Není-li uvedeno jinak, je správně pouze jedna odpověď.