Okruh 6: Test

OKRUH 8: SHRNUTÍ

Otestujte své znalosti z Okruhu 8 a celého kurzu. Není-li uvedeno jinak, je správně pouze jedna odpověď.