Nákup majetku

Nákupem investičního majetku můžete dosáhnout na dva typy výnosu:

  1. Výnos z růstu hodnoty – výnos obdržíte až při prodeji majetku.
  2. Výnos z držení majetku – výnosy dostáváte průběžně, např. dividendy, nájem.

Do jakého majetku lze investovat?

  1. Akcie
  2. Nemovitosti
  3. Komodity
  4. Sbírky cenností

K zamyšlení

Fyzický majetek (nemovitosti, sbírky cenností) vyžaduje pravidelnou péči a údržbu, tedy Váš čas, energii i peníze.
Akcie a obecně cenné papíry nic takového nevyžadují. Berte to do úvahy při výběru Vaší investice.