Nemovitosti

Nemovitosti – investice do „cihel“

Nemovitosti jsou považovány za „tu nejlepší“ investici, na které se nedá prodělat. Tento předpoklad ale neplatí absolutně, jak nás přesvědčila hypoteční krize v nedávné době.

U nemovitostí platí dvojnásob, že investor musí získat dostatek znalostí a zkušeností, musí umět vyhodnotit hodně informací k tomu, aby jeho investice byla úspěšná.

Investování do nemovitostí má svoje specifika:

  • Na nemovitost si lze sáhnout (na rozdíl od např. zaknihovaných cenných papírů).
  • Je potřeba vyšší částka peněz na jednu investici.
  • Lze využít hypoteční úvěr.
  • Dostupnost peněz je velmi nízká, prodat nemovitost trvá většinou delší dobu.
  • Každá nemovitost je originální, každou je nutné posuzovat individuálně.
  • K pronajímané nemovitosti potřebujete slušného nájemce, jinak Vás může čekat nejedno nepříjemné překvapení.

Výnos může nabývat dvě formy:

 1. Nájem
  Investor nakoupenou nemovitost pronajme nájemci a vybírá od něj nájem.
 2. Růst ceny nemovitosti
  Cena nemovitosti je též určována trhem, ale zároveň její úřední cenu stanovuje odborný odhadce. Tržní cena se může od té úřední lišit oběma směry. Investor nemá, na rozdíl od akcií, průběžnou přesnou informaci o tom, jak se cena konkrétní nemovitosti mění v čase.

Vlastní nemovitost k bydlení = dobrá investice?

Pořízení vlastní nemovitosti k bydlení se automaticky bere jako velmi dobrá investice. Obvykle to tak platí. Ale ne vždy a za každých okolností. Proč?
Investice by měla přinášet výnos nebo snižovat náklady. Pokud tomu tak není, nejedná se o investici, ale o spotřebu.

Příklad

Nemovitost vyžaduje náklady na provoz a údržbu. Pořízení příliš naddimenzované nemovitosti se může stát nadměrnou zátěží rozpočtu.

Dvougenerační dům se zahradou, v němž bydlí pouze osamocená manželská dvojice, protože děti chtějí také vlastní bydlení, je toho příkladem. Už jen náklady na vytápění intenzivně provětrávají peněženku.