Poplatky

Jaké další parametry fondu je dobré si ohlídat

  • Vstupní poplatky – u fondů pro opatrné investory by se měly pohybovat okolo 1%, u těch pro odvážnější do cca 3%.
  • Výstupní poplatky – jsou aplikovány spíš výjimečně. Jejich výše se pohybuje též zhruba mezi 0% a 2% z výše částky získané prodejem investice.
  • Nákladovost fondu – kolik stojí správa fondu. Základním ukazatelem je poplatek za správu fondu, běžně se pohybuje mezi 1 a 2 % ročně. Přesnější je ukazatel TER, zahrnuje kromě poplatku za správu i další náklady. TER nad 3 % ročně lze považovat za velmi vysoký.
  • Dostupnost fondu – možnost nákupu a prodeje přes internet nebo alespoň v široké síti poboček.

Tip

Běžně se věnuje velká pozornost vstupním poplatkům, nejspíš proto, že je investor platí přímo, jsou mu strženy z jeho účtu nebo z investované částky. Tyto poplatky platí ale jen jednorázově při vstupu do fondu. Při investici na několik let je vliv tohoto poplatku prakticky zanedbatelný, samozřejmě pouze v případě, že není abnormálně vysoký.

Mnohem větší vliv na výnos investice mají poplatky placené pravidelně každý rok, z nich nejvýznamnější je poplatek za správu fondu. Investor ho neplatí přímo, tj. z jeho běžného (peněžního) účtu mu žádný poplatek neodchází. Poplatek se strhává z majetku fondu, takže na první pohled to není vidět, ale má to vliv na výnosnost fondu.
Proto při výběru „svého“ fondu věnujte mnohem víc pozornosti poplatkům za správu a ještě lépe komplexnímu ukazateli TER! Naleznete ho v dokumentu Sdělení klíčových informací pro investory.