Investování v souvislostech

Investovat tedy znamená, že:
Dnes něco obětujete, abyste se v budoucnosti měl/a lépe, získal/a něco navíc.

Ale POZOR! Investování není jenom o penězích!
Každé investování v sobě zahrnuje (v různém poměru) investici: času, energie (duševní i fyzické), peněz.

Příklady nepeněžního investování

Investice času a energie do studia cizího jazyka pro získání lepší práce.

Sportovní aktivity namísto sledování televizních seriálů – investice do vlastního zdraví.