ČASOVÁ NÁROČNOST – kolik času investici věnovat?

Investice potřebují Váš čas

Investicím je potřeba věnovat část svého času. Kolik času je potřeba, záleží na kombinaci výběru:

  • investičních produktů,
  • investiční strategie.

Investiční produkty i strategie jsou rozebrány v dalších lekcích.

Příklad

Do akcií lze investovat různými způsoby, např.:

  • Prostřednictvím akciového fondu se záměrem dlouhodobé investice. Pak se stačí na ni podívat párkrát do roka.
  • Přímým nákupem na burze se záměrem rychlého prodeje, pokud cena dosáhne určité hodnoty. Pak může být nezbytné svoji investici sledovat třeba i několikrát denně.