Výnosy ze spoření

Výnosem ze spoření jsou úroky – peníze, které dostáváte od banky navíc ke svému vkladu.

Největší vliv na Váš výnos má úroková sazba. To jsou ta procenta (%) z letáků a jiných materiálů.
Uvádí se v procentech ročně (% p.a., tj. per annum).

Co znamená ta zkratka p.a.?

p.a. = per annum = ročně

Jedná se o přepočet všech úrokových sazeb na roční základnu, na jakýsi „společný jmenovatel“.

Díky tomu lze velmi jednoduše porovnat výnosnost různých produktů.

Procento p.a. se používá i ve vyjádření výnosů z investic nebo úroků z úvěrů. Je tedy skutečně univerzálním vyjádřením výše výnosu pro všechny bankovní i investiční produkty.

Příklad 1

Při uložení 100 000 Kč na účet s úrokovou sazbou 1,2% p.a. na dobu

  • 1 rok obdržíte 1 200 Kč jako úrok;
  • 6 měsíců obdržíte 0,6% (polovinu z 1,2%), tedy 600 Kč jako úrok;
  • 1 měsíc obdržíte 0,1% (jednu dvanáctinu z 1,2%), tedy 100 Kč jako úrok.

Úrokový sazba v příkladu je stále stejná (1,2% p.a.), ale výše úroku v Kč se mění podle doby vkladu.

Příklad 2

Někdy se můžete setkat se „zajímavou“ nabídkou vysokého úroku, např. 3%. Záměrně není uvedeno p.a. A pak se někde dál v nabídce dočtete, že se jedná o výnos za 2 roky, tedy 1,5% p.a.
Veškerá zajímavost nabídky je rázem pryč.