Rovnováha domácího rozpočtu se nedá ošidit

Domácí rozpočet

Pro domácí rozpočet platí základní pravidlo rovnováhy:

Utratit lze jen to, co se vydělá. Jinými slovy musí platit, že

Příjmy = Výdaje

Tato rovnice, rovnováha, má v praktickém životě mnoho variant,…

Poznámka

Příklady ukazující různé měsíční domácí rozpočty (dobré i ty špatné) naleznete na dalších stránkách.