Smysl pojištění a jeho princip

Obejdete se bez pojištění?

Bez pojištění můžete následky katastrofy odstranit či alespoň zmírnit dvěma způsoby:

  • svými naspořenými prostředky, tzv. individuálním krytím pojištění.
    Mít úspory je super, ale na katastrofy (např. dům poničený povodní nebo ukradené nové auto) to nejspíš stačit nebude nebo při nejmenším se Vaše úspory dost „provětrají“.
  • pomocí od státu (dávky státní sociální podpory, nemocenské, pomoc při povodních apod.)
    Pomoc od státu je určitě fajn. Ale není moudré se na ni stoprocentně spoléhat! Státní rozpočet není nafukovací a stát si nemůže dovolit uhradit Vám takový rozsah škod jako pojišťovna. Pokud se bude státní dluh neustále zvětšovat, lze předpokládat, že schopnost státu pomáhat při individuálních katastrofách se bude postupně zmenšovat.

K zamyšlení

Bez pojištění se obejdete, pokud se Vám stane neblahá událost. Tedy něco z dlouhodobého hlediska banálního (i když se to v daný okamžik nezdá). V těchto případech lze spoléhat na své úspory, tzv. samopojištění (viz dále).

Nemít pojištění na skutečné katastrofy je ale zbytečný hazard! V některých případech pomůže stát, ale státní pomoc berte spíš jako něco, co Vás může (ale nemusí) příjemně překvapit. Ovšem spoléhat se na příjemná překvapení není příliš moudré.