Trocha teorie

Pojištění s pojišťovnou má smysl především proti katastrofě (tedy pojistné události s velkým rozsahem škod).

Pojištění s pojišťovnou nemá většinou smysl proti neblahé události. Proti neblahé události stačí SAMOPOJIŠTĚNÍ.

SAMOPOJIŠTĚNÍ = slovo, které běžný pojišťovák nepoužívá, protože se jedná o neoficiální termín pro zásobu vlastních peněz na pokrytí důsledků neblahých událostí.

Má pro Vás několik výhod:

  • Pojistné si platíte sami sobě formou spoření nebo investování.
  • Vytváříte si vlastní „fond“ jako ochranu proti neblahé události.
  • Můžete si dovolit vyšší spoluúčast a tím i dosáhnout nižší platby pojistného, pokud si sjednáváte pojistnou smlouvu s pojišťovnou.
  • Můžete z fondu čerpat i na jiné účely, pokud je „fond“ již příliš velký.

SAMOPOJIŠTĚNÍ vyžaduje SEBEDISCIPLÍNU! Peníze z „fondu“ se NESMÍ rozfofrovat!

Příklady využití SAMOPOJIŠTĚNÍ

  • Havarijní pojištění vozidla se stane VÝRAZNĚ levnější, pokud si zvolíte vyšší spoluúčast, např 10%.
  • Pojištění domácího mazlíčka (psa, kočky, …), resp. jeho uhynutí nebo pokrytí léčebných (veterinárních) výloh, je vhodnější pokrýt samopojištěním. Pokud se tedy nejedná o super vzácné a drahé plemeno…