Rizikové životní pojištění

Základní charakteristiky

  • Jedná se o čisté pojištění bez spořicí nebo investiční složky.
  • Placené pojistné je nížší ve srovnání s jinými druhy životního pojištění.
  • Pokud nedojde k pojistné události, pojištěný nedostane na konci pojistné doby nic. Může tak mít pocit, že peníze “vyhodil” oknem. ALE ve skutečnosti se jedná o finančně nejvýhodnější typ životního pojištění, přičemž plní své poslání: ochranu jednotlivce a blízkých osob.

Příklad

Muž, na jehož příjmu je závislá manželka a dvě nezletilé děti, uzavře s pojišťovnou smlouvu o životním pojištění na pojistnou částku 1 000 000 Kč v případě smrti. Jako tzv. obmyšlené osoby uvede právě svoji manželku i obě děti. Pokud by nastala pojistná událost a muž by zemřel, vyplatila by pojišťovna obmyšleným osobám dohromady výše uvedenou částku.
Peníze samozřejmě ztraceného blízkého člověka nenahradí, ale určitě pomohou pozůstalým překonat velmi těžké období.
Pokud by ale pojistná událost nenastala a muž by se dožil konce doby, na kterou byla pojistná smlouva sjednána, pojišťovna mu nic nevyplatí. Jeho peníze, které posílal pojišťovně, byly použity na pokrytí rizika. Prakticky to znamená, že peníze byly vyplaceny obmyšleným osobám jiného klienta pojišťovny, který neměl to štěstí, a nedožil se konce svojí pojistky. A samozřejmě, i pojišťovna musí být z něčeho živa.