Jaká základní rizika kryje životní pojištění?

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

Pokud máte středně závažný úraz s menšími, ale trvalými následky, tak dle pojistky se můžete dočkat plnění od pojišťovny, nicméně na invalidní důchod nemusíte dosáhnout.

Pokud se stane vážný úraz s trvalými následky a na invalidní důchod dosáhnete, tak invalidní důchod není tak štědrý, aby pokryl všechny výdaje. A že se může jednat o velké výdaje!
Ač to nejspíš zní hodně ošklivě, tak nastalá situace je z finančního hlediska ještě horší než smrt. Postižený úrazem totiž často nemůže chodit do práce, ale stále musí jíst, pít, může potřebovat neustálou péči. Navíc zejména na počátku se mohou objevit jednorázové výdaje např. pomůcky, stavební úpravy kvůli invalidnímu vozíku apod.

Nezapomínejte, úraz se může stát komukoliv. Neměli by jej opomínat zejména ti, na jejichž příjmu je závislých více lidí. Úraz si často vyžádá pracovní neschopnost, někdy dokonce znemožní návrat do původní práce.

Progresivní plnění

Některé pojišťovny umožňují zvolit si progresivní plnění. Jde o to, že u určitých úrazů dochází ke znásobení pojistné částky. Různé pojišťovny mohou mít různé výpočty, proto se vždy informujte u dané pojišťovny.

Příklad na lineární a progresivní plnění

Partneři Iva a Ivan se rozhodli jet na víkend za rodiči jednoho z nich. Ivan i Iva měli uzavřené pojistky s pojistnou částkou 500 000 Kč. Iva však chtěla ušetřit, tak zvolila pojistné, kde pojišťovna vyplácí až od 10 % trvalých následků a na rozdíl Ivana, který měl progresivní plnění na základě tabulky níže, zvolila pojistné bez progrese.

Procento trvalých následků

Rozsah trvalých následků úrazu Koeficient
1% do 25% včetně 1
26% do 50% včetně 2
51% do 75% včetně 3
76% do 100% včetně 4

Kdyby se nic na jejich cestě nestalo, tak Iva ušetří na pojistném. Pokud by se jim však na jejich cestě stala nehoda a oba by měli 5% trvalé následky, tak Iva nedostane nic a Ivan by dostal 500 000 Kč.  V případě většího úrazu, který by pojišťovna ocenila dle výše uvedené tabulky, by se Iva musela spokojit s 500 000 Kč, Ivan by dostal 1 000 000 Kč (koeficient 2 x pojistná částka 500 000 Kč).