Jaké poradce rozlišujeme

1. Poradci konkrétní finanční instituce

Zastupují konkrétní finanční instituci (banku, pojišťovnu, stavební spořitelnu, apod.) nebo jednu finanční skupinu a nabízejí její produkty. Tím je jejich nabídka omezena.

Podle vztahu k finanční instituci je dále můžeme rozdělit na dvě skupiny:

  • Zaměstnanci

Obvykle pracují na pobočce banky nebo pojišťovny. Jsou placeni stálým platem a k němu mívají bonusy závislé na množství prodaných produktů.

Jejich příjem tedy není zcela závislý na množství prodaných produktů, na druhou stranu jsou často pod velkým tlakem svých nadřízených. Zhruba se dá odhadnout jejich střet zájmů jako střední.

  • Poradci na živnostenský list (OSVČ)

Prakticky jsou to podnikatelé, kteří se smluvně zavázali zastupovat výhradně jednu finanční instituci nebo skupinu. Jejich příjmem je provize z prodaných produktů. Proto považujeme jejich střet zájmu spíše za vysoký.

Příklad

Typickým příkladem poradce na živnostenský list, který pracuje pro jednu finanční instituci, jsou zástupci stavebních spořitelen. Pracují pro jednu stavební spořitelnu, ale v nabídce mají i další produkty, které jejich stavební spořitelna prodává doplňkově (pojištění, investice, …).