Jaké poradce rozlišujeme

3. Poradci poskytující placené poradenství

Velmi vzácný druh. Nabízejí sestavení finančního plánu za provizi, která se pohybuje řádově v jednotkách tisíc Kč. Mohou ale také zprostředkovat prodej konkrétních finančních produktů.

Jejich střet zájmů hodnotíme jako nejnižší z uvedených typů poradců.

Finanční plán je, velmi stručně řečeno, dokument, ve kterém je shrnuta inventura Vašich dosavadních finančních produktů včetně analýzy, zda vyhovují Vašim skutečným potřebám. Dále obsahuje rozbor Vašich pravidelných příjmů a výdajů a celkové životní a finanční situace a především, jaké potřeby a přání máte do budoucna.
Ve druhé části jsou rozpracovány návrhy, jak optimalizovat finanční produkty, aby pokryly Vaše současné potřeby s nižšími náklady a vedly ke splnění Vašich přání. Je obvykle sestaven na několik let dopředu, ale je velmi užitečné ho po čase zrevidovat a zapracovat do něj změny, které mohou v průběhu času nastat.

Je to (jako vždy) o lidech

V každém systému lze poskytovat kvalitní i nekvalitní poradenství, i když v některém to lze lépe, v jiném hůře. Někdy se může pod rouškou poradenství skrývat snaha zmanipulovat Vás k nákupu finančního produktu, v horším případě „ozdobená“ nějakou nekalou praktikou.

Rozhodující je míra poctivosti konkrétního poradce, jeho odborná zdatnost a míra jeho snahy dlouhodobě přinášet svým klientům kvalitu za dobrou cenu.

K zamyšlení

České přísloví praví: „Dobrá rada nad zlato.“

Ale jako by se to netýkalo rady ohledně financí. Placené finanční poradenství nemá v Čechách na růžích ustláno. Stále převládá přesvědčení, že finanční rada má být zadarmo. Možná to je tím, že rozdíl mezi dobrou a špatnou radou není vidět hned na první pohled. Pokud si na základě špatné rady koupíte nevhodný finanční produkt, nepoznáte to, dokud si ho neporovnáte s produktem lepším. A to už stojí nějaké úsilí, kterému se třeba nechcete věnovat. Ono se zas až tolik nestane, jenom třeba vyhodíte část svých peněz oknem.