Hypoteční úvěr

Zajištění hypotečního úvěru:

    • vždy nemovitostí (buď pořizovanou nebo jinou),
    • je právně ukotveno zástavní smlouvou k nemovitosti (eviduje se v Katastru nemovitostí)

Pokud dlužník hypotéku řádně nesplácí, má věřitel právo zastavenou nemovitost prodat a ze získané částky hypotéku splatit včetně všech souvisejících nákladů. Případný přebytek pak vyplatí dlužníkovi.

Maximální objem úvěru je dán hodnotou zajištění, tedy cenou zastavované nemovitosti. Banka půjčí maximálně 70% až 90% z hodnoty zajištění. Dříve banky poskytovaly 100% hypotéky, to je nyní výrazně omezeno na základě doporučení České národní banky.

Čerpání u hypotečních úvěrů probíhá:

  • účelově (americká hypotéka je výjimkou), tj. úhrada faktur bankou přímo dodavateli, úhrada kupní smlouvy, prokázání použití úvěru na stanovené účely apod.
  • jednorázově – koupě nemovitosti. Banka uhradí kupní cenu oproti potvrzení z Katastru, že byl zapsán nový vlastník a zástavní právo nebo oproti potvrzení, že byl podán návrh na zápis těchto skutečností.
  • postupně – typicky při výstavbě nemovitosti. Banka z úvěru proplácí faktury a další doklady o nákladech spojených se stavbou.

Splácení u hypotečních úvěrů probíhá:

  • v době fixace lze splatit část či celou částku úvěru bezplatně,
  • i před koncem fixačního období lze jednou ročně splatit až čtvrtinu úvěru bez sankce. Splatit je možné i celý hypoteční úvěr, to vyjde na jedno procento z předčasně splacené částky, maximálně však 50 tisíc korun. Podmínkou je smlouva starší dvou let.

Příklad

Prodejní cena nemovitosti: 3 200 000 Kč.
Hodnota zastavované nemovitosti stanovená znalcem: 3 000 000 Kč
Banka požaduje zajištění na 80%.
Maximální výše hypotéky = 2 400 000 Kč
Potřebná výše vlastních úspor: 3 200 000 Kč – 2 400 000 Kč = 800 000 Kč (25% prodejní ceny nemovitosti).